Prisförändringar från april

Från och med 1 april kommer våra elnätspriser (tariffer) att förändras. För säkringskunder höjs elöverföringsavgiften med 1,5 kWh till 15,2 öre/kWh (inklusive moms), medan abonnemangsavgiften förblir oförändrad.

För effektkunder lågspänning höjs samtliga avgifter (inklusive moms):

  • Fast avgift: 800 kronor/år (700)
  • Effektavgift: 445 kr/kW och år (435)
  • Elöverföringsavgift: 9,0 öre/kWh (8,5)

För effektkunder högspänning höjs effektavgiften och elöverföringsavgiften, medan den fasta avgifter förblir oförändrad (exklusive moms):

  • Fast avgift: 21 00 kronor/år
  • Effektavgift: 290 kr/kW och år (282)
  • Elöverföringsavgift: 7,0 öre/kWh (6,5)