Våra elnätsavgifter bland de lägsta i landet!

Borås Elnät AB hamnade på 25:e plats i 2017 års Nils Holgersson-undersökning, den årliga rapport som redovisar prisnivåer mellan bland annat elnätsbolag i landets alla 290 kommuner. I en jämförelse med Västra Götalands läns totalt 49 kommuner ligger vi på en sjunde plats.

-Det betyder att våra elnätskunder har en av de lägsta elnätsavgifterna i landet, vilket vi givetvis är nöjda med, kommenterar Håkan Engblom, vd, som understryker att det ändå inte finns någon ambition att vara billigast, utan att kvaliteten alltid är prioriterad.

Långt under genomsnittspris

Borås Elnät ABs genomsnittliga elnätspris ligger på 60,33 öre per kWh, vilket ska jämföras med riksgenomsnittet på 88,8 öre per kWh. Landets högsta elnätsavgift ligger på drygt 125 öre, lägsta på 47,88.

Undersökningen bygger på vad en schablonfastighet genererar för kostnader, beroende på var i landet den finns. I den sammanlagda kostnaden ingår såväl elöverföringsavgift som abonnemangsavgift och moms.

Låg prisökning

Prisökningen mellan 2016 och 2017 var 7,5 procent i riket, varav den högsta ökningen låg på drygt 21 procent. Vi höjde våra priser med en procent mellan 2016 och 2017.

Nils Holgersson-undersökningen genomförs av HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO. Du hittar rapporten här.