Vårt bemötande får toppbetyg!

Bemötande är en av bolagets stora styrkor, enligt senaste kundundersökningen.

De som ringer till oss är mycket nöjda med det bemötande de får, det visar vår senaste kundundersökning bland privatkunder. 9 av 10 är nöjda eller mycket nöjda och tycker att vi är bra på att förstå deras ärende och lösa de eventuella problem de brottas med. Kunder är också överlag mycket nöjda med den personliga kontakten.

Utöver bemötandet är kunder nöjda med våra produkter/tjänsteutbud, vår leveranssäkerhet och korrektheten när vi läser av mätarna. Det kunderna främst efterfrågar är ökad tydlighet och kundanpassning i den information som går ut till kunderna.

Undersökningen genomfördes av IPSOS, genom att telefonintervjua 200 slumpmässigt utvalda privatkunder.