Energiskatten läggs på din elnätsfaktura

Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från den 1 januari 2018. För dig som kund innebär det att kostnaden för energiskatt framöver hamnar på elnätsfakturan istället för som tidigare på elhandelsfakturan.

Har du Borås Elhandel som elhandelsföretag?

Då får du en gemensam faktura från oss (avgift för nätet) och Borås Elhandel (avgift för elleveransen). Det enda som förändras på denna faktura är att redovisningen av energiskatt byter rad och hamnar under redovisningen för ditt nätabonnemang. Slutsumman på fakturan förblir densamma.

Har du annat elhandelsbolag?

Då får du två olika fakturor: en från oss (avgift för nätet) och en från ditt valda elhandelsbolag (avgift för elleveransen). Framöver kommer summan för energiskatten redovisas på fakturan från oss, istället för som tidigare på fakturan från din elhandlare. Observera att kostnaden blir högre på elnätsfakturan, men lägre på elhandelsfaktura – ett nollsummespel.

Vad betalar du för?

De utgifter som svenska elkunder har består av tre delar: kostnaden till elhandelsföretaget, kostnaden till elnätsföretaget och kostnaden till samhället i form av skatter och avgifter. Läs gärna mer om detta i broschyren Kundens elkostnader – så här fungerar det.