Vi gräver ner elkablar i Hässleholmen

Vårt stora utvecklingsprojekt 2031 syftar till att trygga elförsörjningen i framtida Borås. Projektet har sedan en tid tillbaka börjat synas ute i gatumiljön, då vi påbörjat det stora arbetet med att gräva ner cirka fem mil nya högspänningskablar i en ring runt Borås.

Under hösten 2017 och vintern 2018 har vi arbetat i Kype-området, men nu har vi sedan en tid tillbaka också påbörjat grävning i Hässleholmen. Längre fram i år kommer även Brämhult få nya högspänningskablar nedgrävda i gatorna. Läs gärna mer om utvecklingsprojektet här.