850 m2 solceller på taken

Nu installerar vi solceller på våra egna tak.

– Dels handlar det om att nå ett av våra egna miljömål, dels om att vi behöver lära oss mer om tekniken, säger Håkan Engblom, vd.

Sammanlagt monteras 529 solceller på tre av våra hus på Majorsgatan. Installationen är ett steg i vårt långsiktiga miljöarbete och effekten på cirka 140kW kommer stå för delar av vår egen förbrukning av el.

Den nya anläggningen kommer också ge oss egen erfarenhet av att driva solcellsanläggningar.

– Bedömningen är att antalet anläggningar med solceller kommer öka och då behöver vi ha djup kunskap och egen erfarenhet för att kunna informera och ge råd.

Nyfiken på att producera egen el?