Nya stjärnor i vårt gäng

Möten med boråsare, serviceanda samt en bransch med stort utvecklingsfokus är centralt när våra nya kollegor pratar om sitt arbete. Varmt välkomna till vår personalstyrka – Malin Samuelsson, kundtjänstassistent och Ann Edvardsson, mätchef.

Malin: Vad är det bästa med serviceyrket och hur ser du på att jobba mot el- och stadsnätskunder?

”Det bästa är att en får möta så många olika typer av människor och få möjlighet att underlätta i deras vardag. Det intressanta med just el- och stadsnät är att det är en så stor del av människors vardag, något som är en så stor nödvändighet i dagens samhälle, men ändå något som många inte vet så mycket om. Det är väldigt roligt att kunna ge dem en bredare kunskap kring detta.”

 

Ann: Vad är det som lockar med el och hur ser du på ditt framtida arbete på Borås Elnät?

”Det är ett fantastiskt roligt och spännande område, helt enkelt. Och det händer mycket i branschen. Jag har jobbat med detta i tio år nu och under den tiden har vi gått från manuell fysisk avläsning till automatisk månadsavläsning och därefter timmesavläsning. Och utvecklingsfokuset fortsätter, eftersom det nu kommer nya funktionskrav för elmätning. Här på Borås Elnät handlar jobbet närmast om att hitta rätt i vår tekniska hårdvara, infrastrukturen för kommunikation och våra systemlösningar. Dessutom vill jag effektivisera vår verksamhet och möjliggöra framtida utveckling, exempelvis 15-minutersmätning eller utifrån önskemål från kunder.”