Våra elnätsavgifter bland de lägsta i landet!

Nu är årets Nils Holgersson-undersökning släppt och den visar att vi på Borås Elnät AB fortsätter ha bland landet lägsta elnätspriser. Årets placering på 19 plats av landets alla 290 kommuner är dessutom en klättring med sex placeringar från förra året.
I en jämförelse med Västra Götalands läns totalt 49 kommuner ligger vi kvar på en sjunde plats.
– Vi är givetvis stolta över att våra elnätskunder har en av de lägsta elnätsavgifterna i landet samtidigt som vi alltid prioriterar hög kvalitet i nätet. Våra massiva investeringar i utbyggt nät har gjort att även vi har höjt våra priser den senaste tiden, men jämförelsen visar ändå att vi håller oss kvar på en helt klart rimlig nivå, kommenterar Per Gottfridsson, tillförordnad vd.

Borås Elnät ABs genomsnittliga elnätspris ligger nu på 61,83 öre per kWh, vilket ska jämföras med riksmedelvärdet på 93,3 öre per kWh.

Undersökningen bygger på vad en schablonfastighet genererar för kostnader, beroende på var i landet den finns. I den sammanlagda kostnaden ingår såväl elöverföringsavgift som abonnemangsavgift och moms. Nils Holgersson-undersökningen genomförs av Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO. Du hittar rapporten här.