Vi söker ny vd

Vi är 90 anställda och 58 000 kunder som söker ny vd. Våra rötter går tillbaka till 1894 när Elektricitetsverket grundades och utbyggnaden av elnätet tog fart på allvar i Borås.

I dag har vi ett nät som är väl dimensionerat för dagens behov och som ständigt byggs ut i en rekordhög investeringstakt för att möta utvecklingen i ett Borås som växer.  När vår nuvarande vd går i pension söker vi en ny vd som kan vara med och svara upp mot tillväxten i Borås och förse nya kunder med både el- och fiberanslutningar. Borås Elnät AB är ett kommunägt bolag med en omsättning på drygt 300 miljoner kronor 2017. Vårt uppdrag är att säkerställa att det finns väl fungerande el- och kommunikationsnät i Borås Stad.

Våra 90 anställda är fördelade på våra två affärsområden Elnät och Stadsnät samt kundtjänst, personal, ekonomi och IT.

Kvalifikationer och erfarenheter
För att lyckas i rollen som VD behöver du ha erfarenhet av en chefsroll i en större organisation med kvalificerat resultatansvar. Vi ser det som meriterande om du har chefserfarenhet från ett kommunalt bolag samt erfarenhet från liknande bransch.

Då Borås Elnät tänker långsiktigt och står inför många spännande utmaningar är det viktigt att du är en utvecklande och kommunikativ ledare, som tillsammans med styrelse och medarbetare skall leda bolaget i en aktivt samhällsbyggande roll.

Du ser medarbetarna som det viktigaste kapital och är en processorienterad ledare som förstår vikten av medarbetarnas delaktighet i utvecklingen av bolaget.  Du är erkänt duktig på att bygga relationer och nätverk med en god förmåga att skapa engagemang. Du skapar värde genom att vara kund- och medborgarorienterad något som smittar av sig på dina arbetskollegor.

Du ska ha relevant högskoleutbildning med ett stort samhällsintresse och en bred teknisk förståelse.

Vi kommer att fästa stor vikt vid dina ledaregenskaper.

I denna rekrytering samarbetar vi med Cormeum.

Alla intresseanmälningar och kontakter behandlas med hög diskretion.
Din ansökan ser vi fram emot senast den 20 augusti. Hitta Cormeums annons och ansök.