När kommer fakturan?

Senaste tiden har vi fått synpunkter på att en del av fakturorna kommer sent. I några enskilda fall har vi haft förseningar i vår process, men till största delen ska det ha fungerat som tänkt.

När skickar vi fakturorna?

Enligt våra rutiner skickar vi ut fakturorna runt den tionde varje månad, för leverans med posten. Processen är styrd enligt ellagen, som kräver att vi samlar in mätvärden i minst fem arbetsdagar innan vi kan påbörja vår administrativa interna process. Längst ner i texten följer en mer detaljerad beskrivning av detta.

E-faktura + autogiro = bästa möjliga alternativ

Vill du slippa oroa dig över att fakturan ska komma sent eller komma bort i posthanteringen så rekommenderar vi att du anmäler dig till e-faktura, då kommer fakturan direkt till din internetbank. Ansluter du dig också till autogiro, så säkerställer du att dina räkningar automatiskt betalas i tid. Beloppet överförs automatiskt från ditt konto till Borås Elnät AB på förfallodagen. Läs mer om våra olika möjligheter till att betala fakturan.

Detaljerad beskrivning av faktureringsprocessen

Bilden och tillhörande text illustrerar vår interna fakturaprocess. Beskrivningen är tänkt att ge en inblick i vad som sker innan fakturorna landar i din brevlåda.

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Insamling mätvärden – ljusblåa dagar

Direkt vid månadsskiftet börjar vi samla in värden från de 43 000 mätare som sitter hos våra kunder. Överföringen av alla uppgifter sker via elnätet. Ibland kan vi på grund av störningar i näten inte få in alla mätvärden på en gång.

För att så många kunder som möjligt ska få en faktura med avlästa uppgifter, och inte beräknade, pågår insamlingen av mätvärden under fem arbetsdagar.
I genomsnitt har vi då fått in information från 99,48 % av alla mätare.

 

  1. Genomgång av avvikelser – grön dag

Efter att värdena samlats in görs en kontroll av eventuella avvikelser. För de kunder vars mätare inte har rapporterat in några värden, görs en beräkning av elanvändningen. Samtidigt följer vår personal upp varför dessa elmätare inte har lämnat någon information.

 

  1. Fakturakörning – gul dag

När alla mätvärden har sammanställts och eventuella beräkningar gjorts är det dags att skapa fakturorna. Denna dag dateras din faktura.

 

  1. Utskrift och postinlämning – brun dag

Även om många kunder har valt att få sin faktura elektroniskt vill de allra flesta fortfarande ha dem skickade per post. Utskrift och kuvertering tar två dagar.

 

  1. Postdistribution – mörkblåa dagar

Varje år skickar vi ut cirka 250 000 fakturor. För att hålla nere kostnaden använder vi B-post, vilket innebär att det tar cirka tre dagar innan fakturan når sin mottagare.

 

  1. Förfallodag – lila dag

I exemplet ovan förfaller fakturan den 1 augusti. Förfallodagen varierar något från månad till månad beroende på hur veckoslut och helgdagar infaller.