Reviderade avtal från 1 april

Det allmänna avtalsvillkoret för elnätskunder har reviderats och det nya börjar gälla 1 april 2019. Skillnaden i det nya avtalet är att den bestämmelse som tidigare funnits avseende personuppgiftshantering (punkt 1.4 i villkoren) har upphävts. Detta eftersom den blivit inaktuell i samband med att personuppgiftslagen ersatts av dataskyddsförordningen.

De allmänna avtalsvillkoren är en överenskommelse mellan Konsumentverket och Energiföretagen Sverige. De nya villkoren heter NÄT 2012 K (rev 2).

Du som kund behöver inte göra något, utan de uppdaterade villkoren gäller automatiskt alla kunder från 1 april. Vill du läsa villkoren hittar du dem här.