Ny el söder om riksväg 40

Under januari 2019 kommer vi att schakta och gräva ner kablar söder om riksväg 40 – från Kyllaredsmotet, längs med Tvinnaregatan, delar av Pressargatan samt längs med den cykelväg som leder mot Trandaredsgatan. Arbete kommer också genomföras i det bostadsområde som ligger söder om Hultagatan samt längs med Hultabackegatan. Vi beräknar att vi är klara med hela sträckan framåt sommaren, men planen är preliminär eftersom vår verksamhet är mycket väderberoende. Blir det tjäle måste vi pausa arbetet.

Nedgrävningen av nya kablar ingår i en mycket stor utbyggnadssatsning av elnätet i Borås – en utbyggnad som kommer pågå i flera år och som syftar till att säkra framtida elförsörjning. Anledningen är att Borås stad växer kraftigt med cirka 1000 invånare per år och därmed ökar också behovet av el i staden. Läs mer om vårt stora utbyggnadsprojekt här.