Energiskatten på el höjs

Energiskatten för el ligger från 1 januari 2019 på 34,7 öre/kWh (43,38 öre/kWh inkl. moms). Detta innebär en höjning med 1,6 öre/kWh (2 öre/kWh inkl. moms) jämfört med 2018. Höjningen förklaras dels av en tidigare beslutad nivåhöjning på 1,2 öre/kWh, dels en årlig indexuppräkning på 0,4 öre/kWh.

Energiskatt betalas av samtliga kunder, såväl privat- som företagskunder. Det är ditt elnätsföretag, som fakturerar din energiskatt och som sedan redovisar och betalar vidare till Skatteverket.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till vår kundtjänst.