Grusväg längs med rv. 41

Många är nyfikna på den grusväg som vi skapar längs med riksväg 41, från Sobacken och in mot stan.

Grusvägen är en ”arbetsväg”, dvs en väg som vi själva behöver använda för att kunna jobba med schakt och nedläggning av kablar längs med riksväg 41. Vägen kommer gå från Sobacken fram till Transåssjön och arbetet längs med rv. 41 är tänkt att pågå till efter sommaren.

Nedgrävningen av högspänningskablar längs med riksväg 41 är en del av en mycket stor utbyggnad av vårt elnät. Vi gör det för att säkra framtida elförsörjning i Borås. Läs mer om projektet som helhet här.