Nils Holgersson visar låga men ökande priser

Våra priser ligger tydligt under medel för landets kommuner. Ökningen har varit högre än genomsnittet om man ser på kort sikt, lägre om man ser på längre sikt. Så kan man sammanfatta siffrorna i årets Nils Holgersson-undersökning, som undersöker vad elnät kostar kunden i olika delar av landet.

Lägre än genomsnittet
Årets undersökning visar att våra priser fortsatt ligger betydligt lägre än genomsnitt i landet. I Nils Holgersson-undersökningen hamnar vårt pris på 66 öre/kWh (inkl moms), medan medel i landets kommuner ligger på 96,7 öre/kWh.

– Det är glädjande att se att vi fortsatt har en låg prisbild och det trots massiva investeringar de senaste åren, säger Rickard Bern, vd Borås Elnät AB.

Utbyggt nät ökar priserna
Ser man prisförändringen på ett års sikt har vi ökat våra priser med 6,7 procent, vilket är den högsta ökningen i Västra Götaland och betydligt högre än den genomsnittliga ökningen i landet, som ligger på 3,6 procent, samt konsumentprisindex som ligger på 1,9 procent.
– Elnätspriserna överlag har ökat mycket de senaste åren, även våra. För vår del beror höjningarna främst på att vi så kraftigt bygger ut vårt nät, vilket givetvis kostar mycket. Men det är oundvikligt. Vi måste bygga ut nätet för att möta det kraftigt ökande behov av el som vi ser kommer i samhället, säger Rickard Bern.

Låg ökning på längre sikt
Tittar man på prisutvecklingen under en femårsperiod (2014-2019), så är våra prisökningar betydligt blygsammare, jämfört med branschen som helhet. Vår ökning har varit 13,9 procent, medan genomsnittet hos landets samtliga bolag ligger på 27,4 procent.
– Det visar att vi på lång sikt ändå håller nere våra prisökningar och att vi faktiskt har lyckats ganska bra med att säkra framtida elförsörjning och ändå hålla ett bra pris, säger Rickard Bern.

Detta mäter undersökningen
Som metod för undersökningen har man valt att ”förflytta” en bostadsfastighet till landets olika kommuner, för att jämföra prisnivåer och prisskillnader beroende på var i landet fastigheten står. I den sammanlagda kostnaden ingår såväl elöverföringsavgift som abonnemangsavgift. Nils Holgersson-undersökningen genomförs av Bostadsrätterna, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och SABO.

Här hittar du årets rapport.