Vi gräver i Trandared

Vi gräver vidare i Borås, för att säkra framtida behov av el. Just nu lägger vi ner kablar längs med Kindsgatan och vidare förbi Hedvigsborgs IP för att sedan fortsätta söderut utmed Kråkeredsstigen (gång- och cykelväg). Även utmed Stora Transåssjön pågår schaktningsarbeten och arbeten med förläggning av kablar.
Dessa båda schakter kommer att mötas utmed Kråkeredsvägen, kring Storängen.
Arbetena beräknas pågå fram till februari/mars 2020 och återställningsarbeten kommer utföras under våren 2020.

Vill du veta mer? Läs mer på vår webb: https://boraselnat.se/…/nu-sakrar-vi-boras-framtida-elfors…/