Vi gräver i Trandared

Vi gräver vidare i Borås, för att säkra framtida behov av el. Just nu lägger vi ner kablar längs med gång- och cykelvägen mellan Rosendalsgatan och Trandared, delar av Kindsgatan och Kråkeredsbron. Arbetet beräknas pågå till årsskiftet.

Vill du veta mer? Läs mer på vår webb: https://boraselnat.se/…/nu-sakrar-vi-boras-framtida-elfors…/