Information till besökare till Borås Elnät AB/Splitvision – Coronavirus, covid-19

Smittspridningen i samhället har ökat i en snabbare takt den senaste tiden. Med anledning av detta kommer vi från och med måndagen 16/3 inte att ta emot besökare eller kunder i våra lokaler på grund av smittorisker.

För kontakt ring 033-357200 för växel eller 033-357240 för kundtjänst, ditt samtal tas emot av personal som hjälper dig vidare! Det går även bra att nå oss via kund@boraselnat.se.