Blanketter

Här kan du ladda ner blanketter för ändring i abonnemang om du inte har möjlighet att använda den webbaserade funktionen föranmälan.nu.

Ifyllda blanketter skickas till.

Borås Elnät AB
Box 1714
501 17 Borås

Föranmälan servisbeställning

Färdiganmälan