Elnätsavgifter

För företag finns tre olika abonnemangsformer beroende på behov – säkringsabonnemang, effektabonnemang lågspänning eller effektabonnemang högspänning. På din faktura hittar du information om vilken typ av abonnemang som du har. Avtalsvillkor hittar du här.

1. Säkringsabonnemang

Avgiften består dels av en abonnemangsavgift och dels av en elöverföringsavgift. För närvarande är elöverföringsavgiften 15,2 öre/kWh. Abonnemangsavgiften är beroende av storleken på huvudsäkringen.

Mätarsäkring (ampere) Debiteringsklass kronor per år
16 Z (lägenhet) 1 015:-
16 A 2 570:-
20 B 4 495:-
25 C 5 545:-
35 D 7 845:-
50 E 11 040:-
63 F 13 925:-
80 G 17 565:-
100 H 22 630:-
125 I 28 145:-
160 J 35 840:-
200 K 44 710:-

 

Priserna är inklusive moms 25 procent. För mer information, se dokumentet nedan:

Nättariff – säkringskunder

2. Effektabonnemang lågspänning

Fast avgift 800 kronor/år
Effektavgift 445 kronor/kW och år
Elöverföringsavgift 9,0 öre/kWh

Priserna är exklusive moms.

Observera att effektabonnemang inte tecknas under 136 kW. Effektavgiften baseras på abonnerad effekt. Vid överuttag debiteras överskjutande del med dubbla effektavgiften och baserar på medelvärdet av de två högsta uttagen under ett kalenderår från skilda månader. Justering av effekt får ske högst en gång per kalenderår. Justering/ökning av effekt måste aviseras i förväg och kan innebära att matande nät behöver förstärkas innan ökningen kan genomföras.

Reaktivt uttag

Reaktiv effekt tillåts upp till 50 procent av abonnerad aktiv effekt. Överuttag debiteras med 189 kronor/kVAr. Debitering sker efter högsta timvärdet under kalenderåret. Nätägaren bedömer om reaktiv mätning erfordras.

Nättariff – lågspänning

3. Effektabonnemang högspänning

Fast avgift 21 000 kronor/år
Effektavgift 290 kronor/kW
Elöverföringsavgift 7,0 öre/kWh

Priserna är exklusive moms.

Effektavgiften baseras på abonnerad effekt. Vid överuttag debiteras överskjutande del med dubbla effektavgiften och baseras på medelvärdet av de två högsta uttagen under ett kalenderår från skilda månader. Justering av effekt får ske högst en gång per kalenderår. Justering/ökning av effekt måste aviseras i förväg och kan innebära att matande nät behöver förstärkas innan ökningen kan genomföras.

Reaktivt uttag

Reaktiv effekt tillåts upp till 50 procent av abonnerad aktiv effekt. Överuttag debiteras med 189 kronor/kVAr. Debitering sker efter högsta timvärdet under kalenderåret. Nätägaren bedömer om reaktiv mätning erfordras.

Nättariff – högspänning