Abonnemang och priser

För företag finns fyra olika abonnemangsformer. Är du osäker på vilket du har hittar du information om detta på din faktura. Priserna nedan är exklusive moms.

1. Säkringsabonnemang

Abonnemanget är avsett för mindre företag. Avgiften består av elöverföringsavgift och abonnemangsavgift. Abonnemangsavgiften är beroende av storleken på din huvudsäkring (ampere).

Elöverföringsavgift 16,64 öre/kWh
Abonnemangsavgift
Säkringsstorlek Debiteringsklass
16 ampere Z (lägenhet) 832 kr/år
16 ampere A 2 108/år
20 ampere B 3 684 kr/år
25 ampere C 4 548 kr/år
35 ampere D 6 432 kr/år
50 ampere E 9 052 kr/år
63 ampere F 11 420 kr/år
80 ampere G 14 400 kr/år
100 ampere H 18 556 kr/år
125 ampere I 23 080 kr/år
160 ampere J 29 388 kr/år
200 ampere K 36 660 kr/år
Extra mätning 980 kr/år

Tillämpningsbestämmelser säkringsabonnemang

2. Effektabonnemang lågspänning

Abonnemanget är avsett för mellanstora företag. Avgiften består av en fast avgift, effektavgift och elöverföringsavgift. Effektavgiften baseras på abonnerad effekt.

Fast avgift 1000 kr/år
Effektavgift 470 kr/kW och år
Elöverföringsavgift 10,4 öre/kWh
Extra mätning 980 kr/år

Tillämpningsbestämmelser effektabonnemang lågspänning

3. Effektabonnemang högspänning 10 kV

Abonnemanget är avsett för stora företag. Avgiften består av en fast avgift, effektavgift och elöverföringsavgift. Effektavgiften baseras på abonnerad effekt.

Fast avgift 22 000 kronor/år
Effektavgift 310 kronor/kW
Elöverföringsavgift 8,1 öre/kWh
Extra mätning 2 800 kr/år
Extra fack 19 200 kr/år

Tillämpningsbestämmelser effektabonnemang högspänning 10 kV

4. Effektabonnemang högspänning 130 kV

Abonnemanget är avsett för kraftvärmeverk och liknande storförbrukare. Avgiften består av en fast avgift, fackavgift, effektavgift och elöverföringsavgift. Effektavgiften baseras på abonnerad effekt.

Fast avgift 90 758 kronor/år
Fackavgift 283 617 kronor per fack och år
Effektavgift 279 kronor/kW
Elöverföringsavgift 1,6 öre/kWh
Extra mätning 2 800 kr/år
Extra fack 283 617 kr/år

Tillämpningsbestämmelser effektabonnemang högspänning 130 kV