Kontakt

Postadress

 

Borås Elnät AB
Box 1714
501 17  Borås
Besöksadress Majorsgatan 5, Göta
Tel växel 033-35 72 00
E-postadress kund@boraselnat.se
Fakturaadress

 

Borås Elnät AB
Box 910
501 10 Borås
Leverantörsfakturor i pdf-format
kan mejlas till:
elnat.faktura@boras.se
Observera att inga andra ärenden
kan tas omhand på denna e-postadress.
Öppettider
växel, reception
samt besök till kundtjänst
måndag–torsdag kl 8–16
fredag kl 8– 15
lunchstängt varje dag kl 12–13
Dag före helgdag och helgdagsafton
stänger hela företaget kl 15.
Telefontid kundtjänst,
tel 033-35 72 40
 
måndag – torsdag kl 9–16
fredag kl 9–15
lunchstängt varje dag kl 12 – 13
Felanmälan el
tel 033-13 07 15
dygnet runt
Kartutlämning
(befintliga elkablar)
tel 033-35 72 47
måndag–torsdag kl 8–15.30
fredag kl 8–14.30
lunchstängt varje dag kl 12–13

Hitta till oss