Borås Elnäts styrelse

Borås Elnät har en av Borås Stad politiskt tillsatt styrelse. Styrelsen består av sju ordinarie ledamöter och sju ersättare samt företagets representanter.

Ordinarie styrelseledamöter Ersättare
Sören Björklund (S), ordförande Barbro Andersson (S)
Mikael Wickberg (M), vice ordförande Tune Ikatti (S)
Anki Amneskog (S) Fredrich Legnemark (V)
Per-Olof Andersson (S) Dennis Söderberg (MP)
Pavle Velcov (S) Paul-Andre Safko (M)
Lena Bergqvist (M) Berit Johansson (M)
Karl-Gustav Drotz (KD) Setareh Jadid Tavaf (FP)
Tommy Andersson (Vision),
arbetstagarrepresentant
Ola Ståhl (Vision),
arbetstagarrepresentant
Daniel Brink (SEKO),
arbetstagarrepresentant
Kent Fihn (SEKO),
arbetstagarrepresentant

Öppna möten

Styrelsemötena är öppna för allmänheten. De allra flesta möten hålls på hos oss Majorsgatan 5. Vill du besöka ett av våra möten ber vi dig anmäla detta till anna.bjuvemyr@boraselnat.se. Preliminära datum för styrelsemöten 2019 är: 24 januari, 28 februari, 11 april, 11 juni, 29 augusti, 24 oktober, 5 december. Observera att datum kan ändras efterhand.