Borås Elnäts styrelse

Borås Elnät har en av Borås Stad politiskt tillsatt styrelse. Styrelsen består av sju ordinarie ledamöter och sju ersättare samt företagets representanter.

Ordinarie styrelseledamöter Ersättare
Sören Björklund (S), ordförande Barbro Andersson (S)
Mikael Wickberg (M), vice ordförande Tune Ikatti (S)
Anki Amneskog (S) Fredrich Legnemark (V)
Per-Olof Andersson (S) Maria Sjöblom Hyllstam (MP)
Pavle Velcov (S) Lena Bergqvist (M)
Monika Hermansson Friedman (M) Berit Johansson (M)
Karl-Gustav Drotz (KD) Setareh Jadid Tavaf (FP)
Tommy Andersson (Vision), arbetstagarrepresentant Ola Ståhl (Vision), arbetstagarrepresentant