Elnätsavgifter

Borås Elnät tar ut en avgift för användandet av elnätet. Denna består dels av en abonnemangsavgift och dels av en elöverföringsavgift. Den fasta årsavgiften är beroende av storleken på huvudsäkringen.

Nedan finns de aktuella abonnemangsavgifterna för respektive säkringsklass. På din faktura hittar du information om vilken huvudsäkring du har.

Abonnemangsavgift (från 1 april 2018)

Huvudsäkring (ampere) Debiteringsklass kronor per år
16 Z (lägenhet) 1 040:-
16 A 2 635:-
20 B 4 605:-
25 C 5 685:-
35 D 8 040:-
50 E 11 315:-
63 F 14 275:-
80 G 18 000:-
100 H 23 195:-
125 I 28 850:-
160 J 36 735:-
200 K 45 825:-

Elöverföringsavgift

Från 1 april 2018 är den rörliga elöverföringsavgiften 18,2 öre/kWh.

Ovanstående priser är inklusive moms (25 %) och myndighetsavgifter. I nedanstående pdf finns aktuella prisuppgifter samt ytterligare information om villkoren för elnätsabonnemanget.

Nättariff-säkringskunder


Vill du veta mer om de olika delar som din totala elkostnad består av? Information finns i nedanstående pdf-dokument.

Kundens elkostnader

Småskalig produktion

Tariffer för inmatning av el från småskalig produktion, exempelvis vindkraft och solceller finns på sidan Producera egen el.