Så här fastställs elnätsavgifterna

Energimarknadsinspektionen är den myndighet som kontrollerar att elnätsföretagen i Sverige inte tar ut för höga avgifter. Systemet som används vid den granskning som genomförs kallas för förhandsreglering – vilka avgifter som bolagen får ta ut regleras alltså utifrån vilka kostnader som man budgeterar för. På så sätt skyddas konsumenterna eftersom varje nätbolag har monopol på sin lokala marknad.

Svensk Energi har tagit fram en broschyr som förklarar hur förhandsregleringen av elnätsavgifter fungerar, den hittar du här.

Förhandsreglering