Avtalsvillkor

Elleverans i Sverige regleras av allmänna avtalsvillkor som Svensk Energi och Konsumentverket gemensamt har tagit fram.

I samband med att du startar ett elabonnemang hos oss träder detta avtal i kraft.

Avtalsvillkor elnät 2012K (rev)

Supplement för avtalsvillkor elnät 2012 K (rev)


Rättigheter

Alla rättigheter till avtalsvillkoren innehas av Svensk Energi. Avtalet får endast laddas ner och skrivas ut i ett exemplar av den som ska ingå avtal med Borås Elnät AB om nättjänst. Alla andra användningssätt, till exempel att kopiera avtalet eller sprida det vidare, vare sig det sker i digital eller annan form, är förbjudna och innebär intrång i Svensk Energis rättigheter. Sådant intrång är i vissa fall straffbart enligt upphovsrättslagen. Svensk Energi har rätt till ersättning för utnyttjande och kan även ha rätt till skadestånd.