Fakturan

För de allra flesta kommer elnätsfakturan varannan månad. Fakturan når dig i mitten av månaden och förfaller nästkommande månadsskifte (betalningsvillkor 20 dagar). Se gärna vår film om fakturans olika delar:

Bankgiro

Vårt bankgironummer är 5061-0229. Betalar du på annat sätt än med vårt inbetalningskort måste fakturans OCR-nummer anges. OCR-numret är detsamma som fakturanumret och är tio siffror långt. Observera att plusgiro inte är möjligt som betalningssätt till oss.

Gör du en betalning från utlandet, använder du följande uppgifter:

Bank: Nordea
Bic: NDEASESS
IBAN SE45 9500 0099 6026 0460 0813

Samfakturering med Borås Elhandel

Använder du Borås Elhandel som elhandelsföretag får du en faktura för både elnät och den el som du använt. I annat fall fakturerar vi nätavgiften och du får en separat faktura från det elhandelsföretag som du har avtal med.

E-faktura och autogiro

Som standard skickar vi ut våra fakturor med ett inbetalningskort från bankgirot men vi erbjuder också e-faktura och autogiro.

  • E-faktura är ett smidigt betalsätt som dessutom är bra för miljön då det minskar pappersanvändandet. Det kostar inget extra och fakturan kommer direkt till din internetbank. Med e-faktura finns fakturaspecifikationen med som vanligt. Samtliga uppgifter, såsom OCR-nummer, förfallodatum, vårt bankgironummer och belopp, fylls i automatiskt hos din internetbank och kan inte bli fel. Det enda du behöver göra är att godkänna med ett klick, så ser banken till att fakturan blir betald i tid. Du anmäler e-faktura till din internetbank.
  • OBS! Anmälan ger e-faktura på alla dina abonnemang (el och bredband) med Borås Elnät som betalningsmottagare, bg 5061-0229.
  • Autogiro säkerställer att dina räkningar automatiskt betalas i tid. Räkningsbeloppet överförs automatiskt från ditt konto till Borås Elnät AB på förfallodagen. Det enda du behöver göra är att se till att beloppet finns tillgängligt på ditt konto bankdagen före. Har du flera abonnemang med Borås Elnät AB som betalningsmottagare, dras samtliga räkningsbelopp från ditt angivna konto. Om räkningsmottagaren och kontoinnehavaren inte är samma person, ska detta anges tydligt i din ansökan. Du anmäler dig till autogiro via din internetbank. Om du inte har internetbank kontaktar du vår kundtjänst, så skickar vi ansökningshandlingar samt villkor per post till dig. Tel. 033-35 72 40 eller e-post kund@boraselnat.se. Du kan också skriva ut vår autogiroblankett och skicka den till oss: Borås Elnät AB, Box 1714, 501 17 Borås.

Den mest praktiska lösningen är att kombinera dessa två betalningssätt! Du får då fakturaspecifikationen till din internetbank, men behöver inte lägga upp fakturan för betalning då den automatiskt kommer att bli betald genom autogirot på förfallodagen.