Nu säkrar vi Borås framtida elförsörjning!

Borås stad växer kraftigt med drygt 1000 invånare per år och därmed ökar också behovet av el i staden. Det gör att vi sedan ett par år storsatsar på att bygga ut vårt högspänningsnät, för att på så vis säkra framtida elförsörjning i staden. Utbyggnaden är ett av våra största utvecklingsprojekt någonsin, där både nya stationer ska byggas och närmare fem mil nya kablarska grävas ner runt stora delar av Borås.

Utbyggnaden innebär att det pågår många infrastruktursatsningar i stads- och boendemiljön. Som invånare kan det givetvis vara påfrestande när tillgängligheten ofta begränsas av olika projekt. Vi beklagar detta, men hoppas på din förståelse.

Här nedan kan du läsa kort om olika projekt som ingår i utbyggnaden och som berör allmänheten.

 

Projekt söder om riksväg 40

Under januari 2019 började vi schakta och gräva ner kablar söder om riksväg 40 – från Kyllaredsmotet, längs med Tvinnaregatan, delar av Pressargatan samt längs med den cykelväg som leder mot Trandaredsgatan. Arbete genomförs också i det bostadsområde som ligger söder om Hultagatan samt längs med Hultabackegatan. Vi beräknar att vara klara med hela sträckan framåt sommaren.

 

Projekt Kyllared-Sobacken

Detta projekt berör sträckan Kyllared/Brämhult söderut till Sobacken. Grävning kommer påverka gator i Brämhult, Boda, Hässleholmen, Bergsäter, Trandared och Hedvigsborg. Schaktningen startade i början av november 2018 (v.45) från två håll: dels längs med riksväg 41, dels längs med Källbäcksrydsgatan i Brämhult.

Schakten utmed Rv 41 pågår och kommer göra det fram till efter sommaren. Därefter fortsätter schaktarbetet utmed Stora Transåssjön och Kråkeredsvägen.

Schakt och återställning är mer eller mindre klart utmed Kornell- och Källbäcksrydsgatan. Viss återställning återstår kring Boda och Hässleholmen. Schakten befinner sig nu vid Hulta/Bergsäter i höjd med Coop och kommer fortsätta till slutet av Rosendalsgatan fram till efter sommaren. Därefter går schakten vidare utmed gång- och cykelvägen mellan Rosendalsgatan och Trandaredsgatan. I samband med schaktarbete längs med Coops matbutik och parkering kommer infarten till Rosendalsgatan från Enedalsgatan  att stängas av under en begränsad tid. När detta sker kommer trafiken ledas om via Neumansgatan och Rosendalsgatan.

 

Projekt Sjöbo-Kyllared

Grävning och nedläggning av kablar har gjorts i Kype-området samt i Hässleholmen och i Brämhult (Kyllared). Schaktning påbörjades vid Nordskogen i oktober/november 2017. Projektet är nu i princip helt klart och vi tackar alla er som varit berörda av grävningarna för ert tålamod och överseende med våra schaktningar.

 

Projekt Viared/Pickesjön

Vi har schaktat och grävt ner kablar i delar av Viared och förbi Picksjön. Främst berördes allmänheten av att delar av Pickesjöspåret var avstängt maj-september 2018. Projektet pågår fortfarande, men boråsare kommer inte märka av någon större begränsning i tillgängligheten framöver. De kvarvarande luftledningarna kommer att rivas någon gång under perioden 2019-2021.

 

Kommentar kring samförläggning mellan el- och fiberverksamheterna

På Borås Elnät samarbetar vi alltid i största möjliga mån med andra infrastrukturaktörer, för att på så sätt minska påverkan för dig som invånare. Bland annat samförlägger vi just nu högspänningskablar tillsammans med Borås Energi och Miljö i projekt Sobacken.

Många av er som nu blir påverkade av att vi drar kablar i ert närområde har redan haft perioder av begränsad tillgänglighet i samband med den stora fiberutbyggnaden. Dessvärre har fiberutbyggnaden och detta projekt inte gått att genomföra samtidigt.

Främst beror det på att tillståndsprocesserna och uppdragen har sett mycket olika ut. Elnätsprojekt föregås av mycket omfattande tillståndskrav, vilket gör att planeringen många gånger tar flera år. Uppdraget att bygga ut fibernätet kom istället relativt snabbt och hade krav på sig från såväl stat som kommun och kunder att genomföras skyndsamt. För fiberverksamheten är tillståndsprocessen inte lika kravfylld, så ett snabbt genomförande var möjligt.

Ytterligare en faktor är att, även om projekten rent tidsmässigt hade synkat, så rör det sig om två helt olika typer av kabelförläggning. Medan fiberkablar grävs ner i kortare längder på cirka 60 cm djup, grävs högspänningsledningar ner i långa obrutna längder (upp till 900 meter), på cirka 1,3 meters djup.