Nyanslutning av småhus

Följande priser gäller vid nyinstallationer i småhus.

Anslutningsavgifter lågspänning

Huvudsäkring Avstånd till anslutningspunkt
(fågelvägen)
Pris exkl moms

Till 31 mars 2019

Pris exkl moms

Från 1 april 2019

25 ampere  0-200 m 21 500 kr 22 100 kr
 200-600 m 22 100 kr + 189 kr/m
 600-1 200 m 97 700 kr + 404 kr/m
 1 200-1 800 m 340 100 kr + 240 kr/m
63 ampere 49 250 kr 50 000 kr
100 ampere 87 500 kr 70 000 kr
200 ampere 131 000 kr 130 000 kr
2 x 200 ampere 218 000 kr 230 000 kr
3 x 200 ampere 263 000 kr 335 000 kr
4 x 200 ampere 350 000 kr 440 000 kr
5 x 200 ampere 397 000 kr 545 000 kr
6 x 200 ampere 410 000 kr 650 000 kr

Observera att

  • Säkringsstorlek 25 ampere: vid avstånd över 1 800 meter beräknas en individuell anslutningsavgift.
  • Säkringsstorlek större än 25 ampere: vid över 200 meter beräknas en individuell anslutningsavgift.
  • Utökning av befintlig servisanslutning offereras vid förfrågan.

Leveransvillkor

Beställning av lågspänningsservis samt föranmälan om utökning av installationen med elvärme eller liknande ska ske genom behörig elinstallatör.

Leveranstider efter beställning av servisanslutning

3 månader: Gäller normalt för mindre servisstorlekar, där anslutning kan ske i befintligt nät.
6 månader: Gäller normalt för anslutningar som kräver förstärkning av lågspänningsnätet.
9 månader: Gäller normalt för större servisstorlekar som kräver nybyggnation av transformatorstation.

Kortare leveranstider kan i vissa fall offereras mot merkostnad.

Kabelförläggning

Borås Elnät AB förlägger serviskabel och tillhandahåller kabelskyddsrör för serviser med servissäkring upp till 25 A. Ledningsschakt inom tomt, cirka 0,5 m djupt, tillhandahålls av beställaren/kunden. Borås Elnät AB utför kabelförläggningen först sedan kabeldiket är klart och och kabelskyddsrörens läge besiktigats och inmätts och att området i övrigt är tillgängligt för kabelarbetet. Återfyllning utförs och bekostas av beställaren/kunden sedan Borås Elnät AB utfört sin ledningsförläggning. Fyllnadsmassan skall vara grävbar med spade. Håltagning och tätning för kabelgenomföring samt eventuell efterlagning i fastigheten, utförs och bekostas av beställaren/kunden.

Mätarplacering

Mätanordning ska placeras så att den är lättåtkomlig enligt följande:

I flerbostadshus och motsvarande placeras mätaranordningen i nischer, i trappan eller i utrymme som är tillgängligt under arbetstid. I villor, kedjehus, radhus, fritidshus och motsvarande placeras mätaren i utvändigt placerat skåp.

För mer information, se vår folder om nyanslutning.

Elanslutning småhus

Blanketter

Här kan du ladda ner blanketter för nyinstallation alternativt ändring i abonnemang.

Ifyllda blanketter skickas till.

Borås Elnät AB
Box 1714
501 17 Borås

Föranmälan servisbeställning

Färdiganmälan