Priser

Ditt abonnemang bygger på hur stor din huvudsäkring är (ampere). Den avgift som tas ut består dels av en elöverföringsavgift och dels av en abonnemangsavgift. På din faktura hittar du information om vilken huvudsäkring du har.

Nedan finns de aktuella priserna. Priser är inklusive moms (25 %) och myndighetsavgifter.

Elöverföringsavgift 20,8 öre/kWh
Abonnemangsavgift
Säkringsstorlek Debiteringsklass
16 ampere Z (lägenhet) 1 040 kr/år
16 ampere A 2 635 kr/år
20 ampere B 4 605 kr/år
25 ampere C 5 685 kr/år
35 ampere D 8 040 kr/år
50 ampere E 11 315 kr/år
63 ampere F 14 275 kr/år
80 ampere G 18 000 kr/år
100 ampere H 23 195 kr/år
125 ampere I 28 850 kr/år
160 ampere J 36 735 kr/år
200 ampere K 45 825 kr/år
Extra mätning 1 225 kr/år

Tillämpningsbestämmelser säkringsabonnemang


Småskalig produktion

Tariffer för inmatning av el från småskalig produktion, exempelvis vindkraft och solceller finns under Producera egen el.