Borås Elnät väljer Itron vid införandet av nya generationens elmätare

Nya funktionskrav ligger bakom bytet

De kommande åren 2020 – 2021 kommer Borås Elnät att byta ut samt­liga elmätare hos sina kunder. Anledningen är nya funktionskrav som ska vara uppfyllda senast 1 januari 2025. Med de nya mätarna kommer kunderna att kunna ta del av detaljerad in­formation om energianvändningen via ett gränssnitt direkt från mätaren. De nya mätarna kommer även att ge en effektivare elnätsdrift och automatisk avbrottsregistrering. Den nya generationens smarta elmä­tare stödjer energiomställning­en i samhället och ger förutsättning­ar för användarna att bli mer delaktiga och aktiva.

Vi har gjort en upphandling som omfattar elmätare, installation hos kund, nätstationsmätning, insamlingssystem och kommunikationslösning.  Itron har idag en välbeprövad radiokommunikationslösning som kompletteras med mobil kommunikation. Möjligheten att samla in högupplösta energiserier, få in händelser och larm i nära realtid och att hantera data är viktiga delar i den tekniska lösningen.  Den tekniska lösningen bygger också på att system som hanterar mätdata integreras och att flöden automatiseras och kan nyttjas vid elnätsdrift och nätplanering i större utsträckning än tidigare. Den tekniska lösningen känns stabil och ger rätt förutsättningar för framtiden. Borås Elnät har 46000st elmätare i elnätet som kommer bytas. De första mätarna kommer att installeras i augusti 2020. Hela projektet planeras att slutföras hösten 2021.

Långsiktig leverantör

Borås Elnät sökte inte bara en teknisk lösning. De ville även ha en trygg samarbetspartner som är hållbar över tid.

– Hela processen har visat att Itron är lyhörda och snabba att svara med tydliga besked, och beredda att diskutera saker. Därför känner vi starkt förtroende för Itron som samarbetspartner, säger Rickard Bern, Vd Borås Elnät.

Kapacitet viktig framtidsfråga

Det nya systemet öppnar många nya möjligheter i analysen av elnätet, möjligheter att effektivisera förebyggande underhåll och att jobba med scenarier för framtiden.

– Vad händer om vi får fullt med elbilar på den här gatan, massor av solceller här borta? Vad händer om den här industrin styr om och vill ha ännu mera effekt, hur påverkar det resten av nätet? Effekt och kapacitet blir allt viktigare i framtiden och förmågan att integrera förnybar energi. Itrons systemlösning är en viktig del i att få in informationen och på sikt kunna hantera de framtida utmaningarna för elnätet, säger Rickard Bern, Vd Borås Elnät.

Om Itron

Itron gör det möjligt för energiverk, städer och kommuner att tryggt, säkert och tillförlitligt leverera kritiska infrastrukturtjänster till samhällen i mer än 100 länder. Vår portfölj av smarta nätverk, programvara, tjänster, mätare och sensorer hjälper våra kunder att bättre hantera el-, gas-och vattenresurser för de människor de betjänar. Genom att arbeta med våra kunder för att säkerställa deras framgång, hjälper vi till att förbättra livskvaliteten, garantera säkerheten och främja välbefinnande för miljontals människor runt om i världen. Itron är dedikerade till att skapa en mer hållbar värld. Följ oss på: www.itron.com.

Itron® is a registered trademark of Itron, Inc. All third-party trademarks are property of their respective owners and any usage herein does not suggest or imply any relationship between Itron and the third party unless expressly stated

Vid frågor kontakta projektledarna:

Patrik Forsgren, patrik.forsgren@boraselnat.se

Ann Edvardsson, ann.edvardsson@boraselnat.se