Justerade elnätspriser 2021

Höjd elnätsavgift 2021

2021 kommer elnätsavgifterna i Borås höjas mer än vanligt då stora investeringar står för dörren, bland annat lagkravet på byte av alla kunders elmätare. En annan anledning är att kunna leverera förväntat resultat till Borås Stad – vår ägare.

För att kunna anpassa höjningen optimalt och undvika att den blir större än nödvändigt, kommer den ske i två steg. Den första justeringen genomförs den 1 januari och den andra den 1 juli. Höjningen i januari motsvarar omkring 3,3 % höjning som ett snitt för alla taxor. Höjning två anpassas till hur stora intäkterna varit under vintern; blir de större än beräknat kan höjningen 1 juli bli lägre än kalkylerat. Totalt väntas båda höjningarna innebära ca 6,4 % högre elnätsavgifter.

Se priser för privatkunder
Se priser för företagskunder