Vi använder egna cookies och cookies från tredje part för att förbättra din navigeringsupplevelse. Fortsätter du att surfa vidare innebär det att du accepterar användningen av dessa cookies. Du hittar mer information under vår sida om GDPR.

Okategoriserad

Vi söker en kundtjänstutvecklare

Om du tidigare har arbetat med kundservice och samtidigt varit delaktig i utveckling, automatisering och effektivisering av telefoniverksamhet är du förmodligen den vi söker!
Medarbetare på vår kundtjänst

Driver förbättringar

Du kommer vara mycket delaktig i verksamheten och ansvara för att driva/hitta förbättringar, komma med nya lösningar och förmedla det vidare och slutgiltigt sätta rutiner för ett nytt arbetssätt. Hur kan verksamheten digitalisera för att förenkla och förtydliga för våra kunder? Den frågan kommer vara i fokus i ditt dagliga arbete.

För att lyckas i rollen måste du brinna för service och sätta kunden i fokus. Vi letar efter dig som vågar ta för dig, ställa frågor och som också är självgående och socialt utåtriktad. För dig är det inga problem att sätta dig in i nya scenarier och situationer samt rycka in där det behövs.

Det här behöver du för att passa för rollen

Utöver din roll som kundtjänstutvecklare kommer du att kommunicera med våra kunder via telefon, mejl, sociala medier och administration i vårt kundsystem.

Elprisstödet börjar betalas ut i februari 2023

Svenska kraftnät ansvarar för att ta fram modellen för utbetalning av det elprisstöd regeringen beslutat om. Hushåll och företag i vårt elområde SE3 kommer att kunna ta del av stödet och utbetalningen ska skötas av Försäkringskassan.

Hur vet jag om jag får stöd?

Använder du el? Är din elanläggning ansluten till vårt elnät? Och har du ett avtal om uttag av el med oss som elnätsföretag? Då kommer du att få stöd framöver.

Hur mycket stöd får jag?

I vårt elområde SE3 blir stödet 50 öre/förbrukad kWh. Det beror också på din elförbrukning under tolvmånadersperioden oktober 2021-september 2022. Stödet blir 0,5 kronor gånger din elförbrukning i kWh under denna period. För dig som bor i en villa med en elförbrukning på 20 000 kWh under perioden, innebär det ett stöd på 10 000 kr.

Du vet väl att du kan kolla din elförbrukning på vår webbtjänst mina sidor. Du loggar enkelt in med mobilt bank-id eller med kundnummer och lösenord. Där kan du på ett enkelt sätt följa din elförbrukning per dag, vecka, månad och år och räkna ut hur mycket stöd du kommer att få. Vi som elnätsföretag kommer lämna över uppgifter om din elförbrukning till berörda myndigheter. Du behöver alltså inte göra någonting själv.

När betalas stödet ut?

Stödet kommer i ett första steg att betalas ut till hushållen och därefter till företag, organisationer och föreningar. Planen är att utbetalningarna till hushållen påbörjas under februari 2023, om inget oförutsett inträffar. Det har regeringen meddelat vid en pressträff i slutet av november.

Läs mer om kommande elprisstöd

Vi slår rekord i nöjda kunder

90 är vår magiska rekordsiffra!
Det är nämligen 90 procent av våra kunder som är nöjda med oss. Det visar vår senaste kundmätning i september 2022, som vi genomfört med hjälp av Enkätfabriken.

Diagrammet visar en uppåtgående kurva där antalet nöjda kunder ökar från 82 till 90 procent. Jämfört med liknande bolag i landet som ligger på en kundnöjdhet på 72 procent.

Antalet nöjda kunder har ökat stadigt

De senaste två åren har antalet nöjda kunder ökat stadigt, från 82 till 90 procent. Vi har aldrig haft så många nöjda kunder och är väldigt glada och faktiskt även stolta över det, framförallt för våra kunders skull. Vi vet att vi spelar en viktig roll i deras vardag, för att el och datakommunikation ska fungera. Det är därför vi går till jobbet varje dag och vi tar vår roll på största allvar.

Vi är trevliga och ger snabb hjälp

90-95 procent av våra kunder tycker att vi har ett trevligt bemötande, att de får snabb hjälp och tag på rätt person snabbt. De upplever också att vi har få avbrott och att vi åtgärdar problem snabbt. Här ligger vi högt över genomsnittet bland landets elnätsföretag. Vi ligger också i toppen när vi jämförs med andra elnäts- och energibolag i vår närhet i Västsverige.

Diagrammet visar staplarför vad kunderna tycker kring snabb hjälp, trevligt bemötande, lätt att få tag i rätt person och snabb återkoppling. Vi ligger över riksgenomsnittet på alla dessa delar.

Vi kan bli bättre på sociala medier och låga priser

Områden där vi får sämre betyg jämfört med Sverigesnittet är låga priser och sociala medier. 27 procent av kunderna upplever att vi har bra sociala medier och 43 procent att vi har en prisvärd eldistribution, även om trenden är något uppåtgående. Uppfattningen bland våra kunder är att vi inte är särskilt prisvärda jämfört med andra elnätsföretag, trots att vi är ett av landets billigare elnät. I årets nationella undersökning Nils Holgersson finns vi på sjunde plats i Västra Götalands län och på 20:e plats nationellt, sett till billigast elnätspris.

När det gäller våra sociala medier kan du följa oss både på Facebook och LinkedIn, där vi publicerar innehåll kontinuerligt. Men glöm inte att reagera på vårt innehåll genom att gilla, kommentera eller dela, för annars försvinner vi ur ditt flöde på grund av de algoritmer som styr sociala medier.

En positiv trend

Sammanfattningsvis har vi en positiv uppåtgående trend, där vi nu når över vårt eget mål om en kundnöjdhet på 87 procent.

Förslag om nytt stöd för elnätskunder

Svenska kraftnät har vänt sig till regeringen kring utbetalning av ett stöd för höga elpriser. Alla elanvändare med eget elnätsavtal i vårt elnätsområde kommer att få stöd för att hantera onormalt höga elpriser. Vårt elnätsområde ligger i elområde SE3.

Hur vet jag om jag får stöd?

Använder du el? Är din elanläggning ansluten till vårt elnät? Och har du ett avtal om uttag av el med oss som elnätsföretag? Då kommer du att få stöd framöver.

Hur mycket stöd får jag?

I vårt elområde SE3 blir stödet 50 öre/förbrukad kWh. Det beror också på din elförbrukning under en bestämd tolvmånadersperiod. Formerna och tidpunkten för när du kan få ut stödet är inte klart. Men vi återkommer när vi får veta mer om stödet och den roll vi kommer att få när det gäller att betala ut stödet.

Läs mer om kommande stöd

Vi möter våra kunders ökade behov av timmätning

Efterfrågan på timmätning har ökat stort bland våra kunder. De senaste månaderna har antalet kunder med timmätning ökat från omkring 500 till 2500. En ökning med flera hundra procent. I dagsläget har alltså 2500 kunder av våra cirka 44 000 kunder gått över till timmätning, istället för dygnsmätning, som är standard och som sammanställer elförbrukningen per dag.

Elmätare med display och olika signallampor i fokus.

Mätarbyten i god tid

Tack vare att vi varit så tidigt ute och bytt nästan alla elmätare hos våra kunder har vi klarat av att möta den stora ökningen.

– Eftersom vi hunnit så långt med att byta alla elmätare hos våra kunder, kan vi nu tillgodose behoven. Den nya mätaren är i större utsträckning byggd för timmätning, och även för kvartsmätning, som ligger som ett kommande lagkrav, säger Emma Johansson, mätvärdescontroller på Borås Elnät.

Vi registrerar om mätaren digitalt

Den nya elmätaren behöver bara registreras om i vårt avräkningssystem till att registrera mätvärden varje timma, istället för per dag. Justeringen kan vi göra digitalt i vårt system, utan att behöva åka ut till varje kund. När en del andra elnätsföretag har svårt att klara lagkraven, som innebär att tillgodose behovet av timmätning inom tre månader, klarar vi det så snart våra kunder önskar.

– Det känns ju oerhört bra att vi startat så tidigt med våra mätarbyten, så att vi kan följa med i utvecklingen på ett så bra sätt. Ofta vill kunden att vi gör justeringen till ett visst datum, när deras nya elhandelsavtal startar, men vi kan göra den redan samma dag eller dagen efter vi får beställningen, om det behövs.
Sedan rapporterar vi in dessa timvärden till kundens elhandelsföretag, som säljer den el som kunden använder.

Så här gör du om vill ha timmätning

  1. Ta kontakt med din elhandelsleverantör för att teckna ett timprisavtal. Din elhandelsleverantör beställer då timmätning av oss.
  2. Du behöver ha vår senaste uppsatta mätare, installerad under 2021-2022, för att kunna få timmätning.
  3. Du behöver ha koll på din elförbrukning och ha möjlighet att flytta din förbrukning till den tid då elpriset är lågt, för att det ska löna sig ekonomiskt.

Läs mer om elanvändning hos Energimarknadsinspektionen.

 

Snart startar grundarbeten för vår nya mottagningsstation Bäckeskog

Bilden visar en ritning på två av fasaderna på den nya stationsbyggnaden.

Snart sätter vi igång med grundarbetena för vår nya mottagningsstation Bäckeskog, i västra Borås.  Bäckeskog blir den senaste nya mottagningsstationen i vårt stora investeringsprojekt 2031, som är en stor upprustning av hela vårt elnät. När projektet startade för mer än tio år sedan var det för att förstärka elnätets kapacitet och byta ut äldre anläggningar när Borås hela tiden växer med nya invånare och företag.

Stationen ska försörja tusentals kunder

När stationen står klar hösten 2024 kommer den att försörja många privatpersoner och företag i de västra delarna i centrala Borås. Den kommer till stor del att ersätta två befintliga mottagningsstationer i vårt nät som blivit för gamla och behöver bytas för att vi ska kunna garantera leveranssäkerheten.

Vår entreprenör sätter snart igång med grundarbeten

Vår entreprenör är företaget Eitech Engineering AB, som vann upphandlingen och som vi skrev kontrakt med i somras. Det är samma entreprenör som bygger vår nya mottagningsstation Sandlid.

Nu håller de på att ta fram ritningar. Snart startar de arbetet med att etablera sig på plats och riva bort gammal asfalt på platsen. Några veckor därefter börjar de gräva för att göra iordning grunden, som huset ska byggas på.

Tidplanen i korthet

  • Höst 2022 – Markarbeten startar
  • Vår 2023 – Byggarbetet startar och bottenplattan ska gjutas
  • Sommar 2023 – Stationsbyggnaden ska vara färdig
  • Höst 2023 – Ställverk ska levereras och installeras
  • Vår 2024 – Krafttransformatorn ska levereras och installeras
  • Sommar 2024 – Vi börjar ansluta stationen mot vårt nät
  • Höst 2024 – Stationen är klar!