Ansökan om mikroproduktion

Producerar du egen el via exempelvis solceller och vill mata ut överskottsel i vårt elnät? Då ska denna blankett fyllas i.

Anmälan mikroproduktion