Elmätarbyte 2020-2021

Nu får du ny elmätare

I september 2018 tog Riksdagen beslut om krav på nya funktioner i elmätarna. För att leva upp till lagkravet innebär det att alla elnätsföretag i Sverige behöver byta ut eller uppdatera sina elmätare innan år 2025. Alla kunder inom Borås Elnät kommer att få en ny elmätare inom perioden 2020-2021. Mätarbytet är kostnadsfritt för dig som kund.

Arbetet med elmätarbytet kommer starta under hösten 2020 i Borås och pågå i flera etapper och i huvudsak vara klart under 2021. Totalt är det cirka 46 000 elmätare som ska bytas ut.

När kommer vi till ditt område?

Etapp:Datum:Område:
Etapp 1 02/2021 - 04/2021 Sjöbo, Ryda, Alideberg, Nedre Norrmalm, Knalleland
Etapp 2 04/2021 - 05/2021 Trandared, Hulta, Brämhult
Etapp 3 05/2021 - 06/2021 Centrum, Gånghester, Målsryd
Etapp 4 06/2021 - 08/2021 Centrum, Hestra
Etapp 5 06/2021 - 08/2021 (Ytterområden)
Etapp 1 Etapp 2 Etapp 3 Etapp 4

Frågor och svar

Här svarar vi på de vanligaste frågorna kring projektet. 

Läs mer