Frågor & Svar

Varför ska min elmätare bytas ut?
I september 2018 tog Riksdagen beslut om krav på nya funktioner i elmätarna. För att leva upp till lagkravet innebär det att alla elnätsföretag i Sverige behöver byta ut eller uppdatera sina elmätare innan år 2025.

Vem äger mätaren?
Det är vi som äger mätarna. Som fastighetsägare äger du mätplatsen och ansvarar för din anläggning och att det finns plats där för oss att sätta upp mätning. Mer information finner du under ”Din mätplats”.

Vad innebär de nya funktionskraven?
De nya funktionskraven är ett tillägg till regeringens förordning 1999:716 om mätning, beräkning och rapportering av överförd el.Kraven ska vara uppfyllda senast den första januari 2025 och har sin grund i en rapport, Ei R2017:08, som Energimarknadsinspektionen tagit fram. I rapporten, som finns att läsa på Energimarknadsinspektionens hemsida, resonerar man kring varje krav och beskriver dess syften. Energimarknadsinspektionen formulerar funktionskraven så här:

  1. Elmätaren ska för varje fas kunna mäta spänning, ström, aktiv energi samt aktiv och reaktiv effekt för uttag och inmatning av el.
  2. Elmätaren ska utrustas med ett kundgränssnitt som stöds av en öppen standard som möjliggör för kunden att ta del av mätuppgifterna i nära realtid.
  3. Elmätaren ska möjliggöra avläsning av mätdata och uppgifter om elavbrott på distans.
  4. Elmätaren ska kunna registrera mängden överförd energi per timme och kunna ställas om till att registrera per 15 minuter.
  5. Elmätaren ska kunna registrera uppgifter om tidpunkt för början och slut på elavbrott längre än tre minuter.
  6. Det ska vara möjligt för elnätsföretaget att uppgradera och ändra inställningar i elmätaren på distans.
  7. Det ska vara möjligt för elnätsföretaget att via elmätaren kunna spänningssätta och frånkoppla elanläggningar på distans.”

Kommer jag att kunna läsa ut data från min nya elmätare?
Ett av de nya funktionskraven är att elmätaren ska ha ett lokalt kundgränssnitt som stöds av en öppen standard som möjliggör för dig som kund att ta del av mätuppgifterna i nära realtid.

Kundgränssnittet på din nya elmätare kommer att utformas enligt svensk standard så som den definierats av Energiföretagen i Branschrekommendation för lokalt kundgränssnitt för elmätare. Genom detta uttag kommer du som kund att kunna ansluta till mätaren med en tredjepartsprodukt och få ut data som förbrukning, spänningar, strömmar och, om du har mikroproduktion som solceller, produktion.

Vilka byter elmätarna?
Borås Elnät AB har anlitat Eltel Networks AS för att genomföra mätarbytet. För att du ska känna dig trygg när du möter Eltels montörer är alla utrustade med ett ID-kort märkt med både Borås Elnät och Eltels logotyper. Även våra bilar kommer att ha båda loggorna.

När byter ni elmätarna?

Alla kunder inom Borås Elnät kommer att få en ny elmätare inom perioden 2020-2021.
Eltel Networks kommer att skicka ut information till dig som kund i god tid innan det är aktuellt med mätarbyte i ditt område. Arbetet med elmätarbytet kommer starta under 2020 och pågå i flera olika etapper och kommer i huvudsak vara klart till under 2021. Totalt ska cirka 46 000 elmätare bytas ut.

Vilken tid kommer ni till mig?
Du kommer att få ett brev med en bokad tid för mätarbytet. Du får bara en specifik tid om din elmätare sitter inne i bostaden eller annat stängt utrymme. Sitter din elmätare tillgänglig utan att du behöver vara hemma får du veta vilken vecka vi kommer till dig.

Om du inte får en bokad tid trots att du vet att din elmätare sitter inomhus, eller i annat stängt utrymme, kan du kontakta Eltels kundservice på 033 323 74 19 för att boka en tid för mätarbyte.

Jag behöver byta min bokade tid?
För att byta din bokade tid kontaktar du Eltel som utför mätarbytet på uppdrag av oss. Kontakta Eltels kundservice på 033 323 74 19.

Behöver jag vara hemma vid mätarbytet?
Bor du i lägenhet med elmätaren inne i din lägenhet, måste en person över 18 år vara hemma under mätarbytet och du kommer att få ett brev med en bokad tid när mätarbytet ska utföras.

Bor du i lägenhet med elmätaren placerad i trappuppgång eller källare behöver du inte vara hemma vid mätarbytet. Vi kommer däremot att informera om att mätarbytet ska ske via lappning i trappuppgång samt hiss.

Bor du i villa och har elmätaren inne i bostaden, måste en person över 18 år vara hemma under mätarbytet för att släppa in oss i bostaden. Se till att det är fritt runt mätarplatsen. Du kommer att få ett brev med en bokad tid när mätarbytet ska utföras.

Bor du i villa med elmätaren i mätarskåp utomhus behöver du inte vara hemma under mätarbytet, se till att det är fri väg fram till mätarskåpet. Du kommer att få ett brev med information om vilken tidsperiod vi utför mätarbytet.

När Eltel är klara med mätarbytet kommer ett informationsblad läggas vid mätaren som visar att Eltel har varit hos dig och bytt elmätare.

Tänk på!
Under tiden vi byter din elmätare kommer det vara ett kort strömavbrott på cirka 15-20 minuter.

Hur vet jag att ni har bytt min elmätare?
Efter att Eltel har bytt din elmätare lämnar vi ett informationsblad vid elmätaren.

Hur lång tid tar bytet?
Under mätarbytet kommer det att vara ett kort strömavbrott som varar i cirka 
15-20 minuter.

Kostar det något för mig som kund?
Mätarbytet är kostnadsfritt för dig som kund.

Blir det någon skillnad på min faktura?
Det blir ingen skillnad på din faktura, däremot redovisar vi mätarställning för den gamla och den nya mätaren samt datumet då mätarbytet är utfört.

Jag har ett larm, vad behöver jag tänka på?
När vi byter er elmätare blir det ett kort elavbrott. I det fall ni har ett larm som kan utlösas får ni gärna kontakta vår entreprenör när ni får er avisering. Då kan ni göra en tidsbokning för att undvika utryckning från er larmfirma.

Kan ni även byta plats på min elmätare?
Vi kommer endast ha möjlighet att göra mätarbyten, och kommer inte utföra några mätplatsflyttar eller mätarskåpsbyten.

Jag har fått ett vykort av er, när kommer ni till mig?
Du kommer att få mer detaljerad information om när Eltel kommer ca 1-2 veckor innan Eltel kommer och byter din mätare.

Kan ni ändra säkring på min anläggning när ni byter mätaren?
Nej vi har inte rätt att utföra några upp- eller nedsäkringar i samband med mätarbytet. För att göra detta måste du som kund kontakta en auktoriserad elektriker.