Om elnätet

Vårt elnät transporterar elen hem till dig och mäter också hur mycket el du använder. Elnät kan du inte välja själv, utan du är hänvisad till det elnätsföretag som äger nätet där du bor.

Våra områden

Vårt elnät täcker stora delar av kommunen: Borås tätort, Frufällan, Brämhult, Viared, Funningen, Kråkered, Målsryd och Gånghester.

 

Två avtal krävs – elnät och elhandel

För dig som kund räcker det inte bara med ett avtal hos oss för att få elen hem till dig. Du behöver också teckna avtal med ett elhandelsföretag, som säljer själva elen till dig. Du väljer fritt elhandelsföretag helt fritt. Ett stort antal elhandelsföretag finns på marknaden som erbjuder olika former av avtal.

Vem ansvarar för vad?

Elnätsföretaget

  • ansvarar för drift och underhåll av elnät
  • ansvarar för mätare och avläsningar

Elhandelsföretaget

  • säljer den el som används i hushållet
  • tecknar avtal med kunden om elleveranser

Kunden

  • väljer elhandelsföretag och avtalsform
  • ansvarar för bostadens elnät (i hyresrätt ansvarar fastighetsägaren)