Strömavbrott

Ibland försvinner strömmen. Det kan bero på ett fel lokalt i din bostad eller att vi har avbrott i vårt nät.

Åtgärder vid avbrott

Om du efter att du kontrollerat din egen elanläggning tror att orsaken till strömavbrottet finns i vårt kabelskåp eller att det är fel på ledningen till din fastighet kan vi komma ut och felsöka.

  • Vi står för reparationskostnaden om det visar sig att det är fel i vår anläggning och den inte blivit skadad av dig som kund, vid exempelvis grävarbete på tomten eller liknande.
  • Om vi i dialog kommer fram till att du behöver anlita en elinstallatör för felsökning och det ändå visar sig vara fel i vår anläggning, står vi för installatörens faktura om den är rimlig. Är felet i din anläggning betalar du installatören.
  • Om vi felsöker och felet finns i din anläggning fakturerar vi en felsökningskostnad.

Felsök innan du anmäler ett avbrott

Följ vår felsökningsguide för att få reda på hur du ska hantera ett strömavbrott.

Delvis utan ström

1

Kontrollera dina säkringar. Är någon trasig så byt ut den.

2

Hjälper inte det så kontrollera även huvudsäkringarna vid mätaren. Det finns tre stycken.

3

Det är inte alltid som säkringarna visar rätt. Kontrollera säkringarna genom att byta plats på dem inbördes. Blir en annan del av huset strömlöst när du bytt plats på dem är någon av säkringarna sönder.

Helt utan ström (men grannarna har ström)

1

Finns det en jordfelsbrytare vid elcentralen?
Kontrollera om den har löst ut och återställ den i så fall.

Jordfelsbrytare i frånslaget läge.
Om den har löst ut ser du en nolla på brytaren. Du återställer den genom att trycka upp den så att du ser en etta. Löser jordfelsbrytaren ut igen finns felet i din egen anläggning. Kontakta i så fall en elinstallatör.

2

Är mätaren frånslagen och det visas flera nollor på displayen. Tryck in displayknappen, som kan finnas på olika ställen beroende på vilken mätare du har. Kommer strömmen tillbaka när du tryckt på displayknappen är felet åtgärdat. Om mätaren slår ifrån igen, felanmäl till oss på telefon: 033-13 07 15.

Displayknapp på elmätaren

Displayknappen på din elmätare.

3

Är displayen på mätaren helt släckt?
Felanmäl till oss på telefon: 033-13 07 15.

Är du inte själv ägare till fastigheten, kontakta fastighetsägaren som får göra felsökning och en eventuell felanmälan.

Helt utan ström i området

1

Finns felet inte lokalt i din bostad?
Då är det avbrott i vårt nät.

2

Felanmäl till oss på telefon: 033-13 07 15.
Det är väldigt ovanligt att det inträffar mer än ett avbrott samtidigt.

Information vid strömavbrott i vårt nät

Vid avbrott i vårt högspänningsnät publicerar vi information om störningen på vår webbplats. Vi uppdaterar informationen efterhand som nya uppgifter kommer fram. Vid längre avbrott som berör många kunder informerar vi alltid beredskapskanalen P4 Sjuhärad Sveriges Radio och Borås Tidning.

Vanliga frågor & svar

Hur lång tid brukar ett strömavbrott vara?

Hur lång tid det är strömavbrott varierar, beroende på vad som orsakat avbrottet och när det inträffar. Men det är ovanligt att ett avbrott varar längre än två timmar. Läs mer under strömavbrott.

Var hittar jag information om pågående strömavbrott?

Du hittar det under driftinformation på vår webbplats.