Frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om elmätarbytet 2020 – 2021.

Vanliga frågor & svar

Varför ska min elmätare bytas ut?

I september 2018 tog Riksdagen beslut om krav på nya funktioner i elmätarna. För att leva upp till lagkravet innebär det att alla elnätsföretag i Sverige behöver byta ut eller uppdatera sina elmätare innan år 2025.

Vem äger min elmätare?

Det är vi som elnätsbolag som äger din elmätare. Som fastighetsägare äger du mätplatsen och ansvarar för din elanläggning och att det finns plats där för oss att sätta upp mätning.

Vad innebär de nya kraven på elmätarna?

De nya funktionskraven är ett tillägg till regeringens förordning 1999:716 om mätning, beräkning och rapportering av överförd el. Kraven ska vara uppfyllda senast den första januari 2025 och har sin grund i en rapport, Ei R2017:08, som Energimarknadsinspektionen tagit fram. I rapporten resonerar man kring varje krav och beskriver dess syften. Energimarknadsinspektionen formulerar funktionskraven så här:

 1. Elmätaren ska för varje fas kunna mäta spänning, ström, aktiv energi samt aktiv och reaktiv effekt för uttag och inmatning av el.
 2. Elmätaren ska utrustas med ett kundgränssnitt som stöds av en öppen standard som möjliggör för kunden att ta del av mätuppgifterna i nära realtid.
 3. Elmätaren ska möjliggöra avläsning av mätdata och uppgifter om elavbrott på distans.
 4. Elmätaren ska kunna registrera mängden överförd energi per timme och kunna ställas om till att registrera per 15 minuter.
 5. Elmätaren ska kunna registrera uppgifter om tidpunkt för början och slut på elavbrott längre än tre minuter.
 6. Det ska vara möjligt för elnätsföretaget att uppgradera och ändra inställningar i elmätaren på distans.
 7. Det ska vara möjligt för elnätsföretaget att via elmätaren kunna spänningssätta och frånkoppla elanläggningar på distans.
Du kan läsa hela rapporten på Energimarknadsinspektionens webbplats.

Kommer jag att kunna läsa ut data från min nya elmätare?

Ett av de nya funktionskraven är att elmätaren ska ha ett lokalt kundgränssnitt som stöds av en öppen standard som gör att du som kund kan ta del av mätuppgifterna. Kundgränssnittet på din nya elmätare kommer att utformas enligt svensk standard så som den definierats av Energiföretagen i branschrekommendation för lokalt kundgränssnitt för elmätare. Det gör att du kommer kunna ansluta en produkt till din mätare och få ut data som förbrukning, spänningar och strömmar. Om du har mikroproduktion, som exempelvis solceller, kan du även få ut data för din produktion.

Vilka byter elmätarna?

Borås Elnät AB har anlitat Eltel Networks AS för att genomföra mätarbytet. För att du ska känna dig trygg när du möter Eltels montörer är alla utrustade med ett ID-kort märkt med både Borås Elnät och Eltels logotyper. Även våra bilar kommer att ha båda loggorna.

När byter ni min elmätare?

Du som är vår kund kommer att få en ny elmätare inom perioden 2020-2021. Eltel Networks kommer att skicka ut information till dig i god tid innan det är aktuellt med mätarbyte i ditt område. Arbetet med elmätarbytet kommer starta under 2020 och pågå i flera olika etapper och kommer i huvudsak vara klart under 2021. Totalt ska cirka 46 000 elmätare bytas ut.

Vilken tid kommer ni till mig?

Du kommer att få ett brev med en bokad tid för ditt mätarbyte. Du får en fast tid om din elmätare sitter inne i bostaden eller annat stängt utrymme. Sitter din elmätare tillgänglig utan att du behöver vara hemma får du veta vilken vecka vi kommer till dig. Om du inte får en bokad tid, trots att du vet att din elmätare sitter inomhus eller i annat stängt utrymme, kan du kontakta Eltels kundservice på 033-323 74 19 för att boka en tid för mätarbyte.

Kan jag byta min bokade tid?

Om du behöver byta din bokade tid kontaktar du Eltel som utför mätarbytet på uppdrag av oss. Du når Eltels kundservice på telefon: 033-323 74 19.

Behöver jag vara hemma vid mätarbytet?

Det beror på var din elmätare sitter.

 1. Bor du i lägenhet med elmätaren inne i din lägenhet, måste en person över 18 år vara hemma under mätarbytet. Du kommer att få ett brev med en bokad tid när mätarbytet ska utföras.
 2. Bor du i lägenhet med elmätaren placerad i trappuppgång eller källare behöver du inte vara hemma vid mätarbytet. Vi kommer att informera om när mätarbytet sker via lappar i trappuppgång samt hiss.
 3. Bor du i villa och har elmätaren inne i bostaden, måste en person över 18 år vara hemma under mätarbytet för att släppa in oss i bostaden. Se till att det är fritt runt mätarplatsen. Du kommer att få ett brev med en bokad tid när mätarbytet ska utföras.
 4. Bor du i villa med elmätaren i mätarskåp utomhus behöver du inte vara hemma under mätarbytet. Se till att det är fri väg fram till mätarskåpet. Du kommer att få ett brev med information om vilken tidsperiod vi utför mätarbytet.

Behöver jag tänka på något när min elmätare ska bytas?

Tänk på att det kommer att vara ett strömavbrott på cirka 15-20 minuter under tiden vi byter din elmätare.

Hur vet jag att ni har bytt min elmätare?

När Eltel är klara med mätarbytet kommer ett informationsblad läggas vid mätaren som visar att Eltel har varit hos dig och bytt elmätare.

Hur lång tid tar mätarbytet?

Varje mätarbyte tar cirka 15-20 minuter.

Kostar det något för mig som kund?

Nej, mätarbytet är kostnadsfritt för dig som kund.

Blir det någon skillnad på min faktura?

Det blir ingen skillnad på din faktura. Däremot redovisar vi mätarställning för den gamla och den nya mätaren samt datumet då mätarbytet är utfört.

Jag har ett larm, vad behöver jag tänka på?

När vi byter din elmätare blir det ett kort elavbrott. Om du har ett larm som kan lösa ut, kontakta gärna Eltels kundtjänst när du får information från oss om ditt mätarbyte. Då kan du boka en tid för att undvika utryckning från ditt larmföretag.

Kan ni även byta plats på min elmätare?

Nej, vi kommer bara att byta din elmätare. Vi kommer inte kunna flytta elmätare eller byta mätarskåp.

Jag har fått ett vykort av er, när kommer ni till mig?

Du kommer att få mer detaljerad information cirka 1-2 veckor innan Eltel kommer och byter din mätare

Kan ni ändra huvudsäkring på min anläggning när ni byter min elmätare?

Nej, vi har inte rätt att utföra några upp- eller nedsäkringar i samband med mätarbytet. För att göra detta måste du som kund kontakta en auktoriserad elektriker.

Vad ska jag tänka på om jag har fritidshus i Borås Elnäts nätområde?

Om du vill göra ditt hus, lägenhet eller sommarhus spänningslöst under en längre tid är det viktigt att du stänger av elmätaren på brytarknappen. Då kan vi fortfarande ha kontakt med din mätare och samla in din mätarställning så att din faktura blir rätt.

Vilken kontakt har HAN-porten på elmätaren?

HAN-porten har en RJ12-kontakt.

Eltels logotype på deras arbetsfordonEltels logotype på deras arbetsfordon

Eltel utför arbetet

Borås Elnät har anlitat Eltel Networks för att genomföra elmätarbytet.

Eltel utför arbetet
Personal från Eltel byter en elmätarePersonal från Eltel byter en elmätare

Elmätarbyte 2020 – 2021

För att vi ska leva upp till nya lagkrav kommer du som kund att få en ny elmätare 2021.

Elmätarbyte 2020-2021