Vi använder egna cookies och cookies från tredje part för att förbättra din navigeringsupplevelse. Fortsätter du att surfa vidare innebär det att du accepterar användningen av dessa cookies. Du hittar mer information under vår sida om GDPR.

Din nya elmätare

Det finns två modeller av den nya mätaren, A100 och A300.

Den nya elmätaren

Så här fungerar din nya elmätare

Här kan du se hur din nya elmätare fungerar och hur du kan läsa av olika funktioner.

Så här fungerar din nya elmätare

Display

Displayen på elmätaren

I displayfönstret ser du din förbrukning, det vill säga den förbrukade energin i kWh och kW. Den växlar var femte sekund mellan följande koder:

  • 1.8.0 Mätarställning total (förbrukad energi i kWh)
  • 2.8.0 Mätarställning total (producerad energi i kWh)
  • 1.7.0 Momentan förbrukad effekt (aktuell effekt i kW)
  • 2.7.0 Momentan producerad effekt (aktuell effekt i kW)

Elförbrukningslampa

Elförbrukningslampan på elmätaren

Den här lampan, där det står kWh ovanför, blinkar i takt med din elförbrukning. Ju snabbare den blinkar, desto mer förbrukar du. Frekvensen motsvarar 1000 impulser per kWh.

Mätarnummer

Mätarnummer på elmätaren

Här ser du ditt mätarnummer. Det står efter ”Serial No”. Det börjar med 7333326 följt av nio siffror.

Fas

Fas på elmätaren

Här ser du om du har 1-fas eller 3-fas mätare

  • A100: 1-fas mätare
  • A300: 3-fas mätare

Displayknapp

Displayknapp på elmätaren

Genom displayknappen kan du stänga av och sätta på strömmen, samt bläddra i menyn.

  • För att bryta strömmen: Tryck på displayknappen i 10 sekunder.
  • För att slå på strömmen: Håll displayknappen intryckt i 10 sekunder.
  • Bläddra i menyn på displayen: klicka på displayknappen.

Port för att koppla in utrustning

Port på elmätaren.

Det finns ett lokalt användargränssnitt (HAN-port), där du kan koppla in kompatibel utrustning och följa din förbrukning. Kontakta oss för att aktivera användargränssnittet.