Fälla träd nära våra elledningar

Planerar du att fälla träd nära våra elledningar och finns det en risk att träden kan falla på dem? I så fall ska du kontakta oss för att beställa bevakning kostnadsfritt.

Att komma i kontakt med elledningar är förenat med livsfara och du kan bli skyldig att ersätta eventuella skador om du inte beställt bevakning av oss under arbetet.

Beställ bevakning av elledning

1

Du beställer bevakning genom att kontakta vår kundtjänst. Vi behöver din beställning i god tid, senast 15 arbetsdagar innan du ska fälla träden. Denna tjänst kostar inget för dig.

Tänk på att du kan bli skyldig att ersätta eventuella skador som uppstår på våra ledningar om du inte beställt bevakning under arbetet.

2

När vi tagit emot din beställning kommer vi att kontakta dig för att diskutera förutsättningar samt komma överens om tid och plats. Vi erbjuder denna tjänst på vardagar kl. 07.30-15.30.

3

Anlita en kunnig entreprenör för att fälla träden. Tänk på att vi på Borås Elnät inte genomför själva trädfällningen, utan vi bevakar så att våra elledningar inte skadas.

Tänk på att meddela oss om du ser att ett träd lutar eller ser ut att kunna falla och skada våra ledningar. Då kan vi bedöma risken och ta ner trädet om det behövs.