Var går ledningarna på din tomt?

Ska du gräva på din tomt behöver du veta var både våra och andras ledningar finns. Vi samarbetar med Ledningskollen och kan hjälpa dig mäta ut var våra ledningar finns.

Använd ledningskollen

1

Gå in på ledningskollen

Gå in på ledningskollen.se, skapa ett konto och följ instruktionerna.

2

Vänta in kartunderlag

När du använder Ledningskollen skickas en fråga till alla ledningsägare som har ledningar i ditt område. Du får ett svar från oss inom tre arbetsdagar med ett kartunderlag, där vi markerat var våra elledningar ligger. Kartunderlaget gäller i fyra veckor. På Ledningskollens webbplats finns en introduktionsfilm som visar hur deras tjänst fungerar.

3

Beställ ledningsutsättning för att inte skada våra ledningar

I underlaget du får från oss får du även veta hur du beställer ledningsutsättning för att markera var våra ledningar finns på platsen där du ska gräva. Du får också information om vad du ska tänka på när du gräver nära ledningar.

Vill du veta mer om vad som gäller kan du ta del av våra instruktioner för ledningsanvisning och utsättning av el och fiberledningar.

4

Om olyckan skulle vara framme

Om du ändå råkar skada våra ledningar ska du genast kontakta vår felanmälan på tfn: 033-13 07 15. Det är viktigt att du inte rör skadad ledning eller anläggning, eftersom det är väldigt farligt. Håll området under uppsikt, tills vi är på plats.

Vanliga frågor & svar

Kostar kabelanvisning något?

Nej, det är gratis för dig som kund.

Kan ni märka ut andras ledningar också?

Nej, vi markerar endast var våra egna elledningar ligger. Men om du kontrollerat ledningar via Ledningskollen.se, så kommer alla ledningsägare i området att informera dig om hur de märker ut sina ledningar.

Hur nära en ledning får jag gräva?

Det beror bland annat på vilken spänningsnivå det är på ledningen, eller om det är i närheten av ett kabelskåp, en nätstation eller en stolpe. Det beror även på om den aktuella ledningen tillfälligt tagits ur drift. Generellt gäller att du inte ska gräva för nära en ledning. Vid vissa ledningar får du inte gräva närmare än 2 meter och i närheten av andra ledningar behöver avståndet vara 1 meter eller 0,3 meter. Du kan läsa mer under kabelanvisning.

Får jag betala om jag råkar gräva av en ledning?

Ja, om du fått ett kartunderlag som visar var våra ledningar går och du trots det gräver av en ledning. Du får betala en grundavgift och en reparationskostnad. Du kan läsa mer under kabelanvisning.