Så här funkar elbranschen

Bor du inom vårt område är det med oss du ska teckna elnätsavtal. För att få ström behöver du två avtal: ett med oss och ett med ett elhandelsföretag.

 • Ett avtal med oss ger dig tillgång till själva nätet, alltså själva infrastrukturen. Vårt elnät transporterar elen hem till dig och mäter också hur mycket el du använder. Elnätsföretag kan du inte välja själv, där är du hänvisad till det elnätsföretag som äger nätet där du bor.
 • Ett avtal med ett elhandelsföretag gör att du kan köpa själva elen som ska gå i ledningarna. Elhandelsföretag kan du istället välja helt fritt och det finns stort antal elhandelsföretag på marknaden som erbjuder olika former av avtal.

Vårt elnätsområde

Vårt elnät täcker stora delar av kommunen: Borås tätort, Frufällan, Brämhult, Viared, Funningen, Kråkered, Målsryd och Gånghester.

Karta över de områden i Borås kommun där vi äger elnätet.

Säkringen avgör ditt pris

Ett hus som är anslutet till vårt nät har en säkringsstorlek, som reglerar vad du har tillgång till för effekt. Vanligt för privatpersoner är 16, 20 eller 25 ampere, medan företag oftast har högre storlek på säkringen. När du tar över en fastighet och tecknar avtal med oss vet vi redan vad huset har för säkring. Det gör att du får ett abonnemang som passar. Har du byggt ett nytt hus kan du samråda med din elinstallatör, som sedan anmäler önskad säkringsstorlek till oss.

Förändras ditt behov går det bra att byta säkring. Läs mer om hur du gör på sidan välja eller ändra säkringsstorlek.

Så här fördelas din totala elkostnad

Lägger du ihop fakturabeloppen från ditt elnätsföretag och ditt elhandelsföretag får du den totala kostnaden för din elanvändning.

Kostnaden fördelas på tre delar: elnät, elhandel och skatter/avgifter.

 • Runt 25 procent är nätavgiften, det vill säga kostnaden för det elnät som krävs för att elen ska kunna levereras till din bostad.
 • Runt 25 procent betalar du till elhandelsföretaget, vilket också inkluderar produktionskostnaden för den el som du använder.
 • Cirka 50 procent av det du betalar utgörs av skatter och myndighetsavgifter av olika slag.
Bilden visar hur elkostnaden fördelas mellan skatter, avgifter, elnätsföretag och elhandelsföretag.

Bilden visar inte aktuellt marknadsläge, utan den generella kostnadsfördelningen över tid för en kund med årlig elanvändning på 20 000 kWh och rörligt pris (i löpande priser).

Vem har ansvar för vad?

Elnätsföretaget

 • ansvarar för drift och underhåll av elnätet.
 • ansvarar för mätare och avläsningar.

Elhandelsföretaget

 • säljer den el som används i hushållet.
 • tecknar avtal med kunden om elleveranser.

Kunden

 • väljer elhandelsföretag och avtalsform.
 • ansvarar för bostadens elnät (i hyresrätt ansvarar fastighetsägaren).

Vanliga frågor & svar

Måste jag ha ett elnätsavtal?

Ja, du måste ha både ett elnätsavtal och ett elhandelsavtal för att få ström i din bostad. Du kan läsa mer under elnätsavtal.

Måste jag ha Borås Elnät som nätleverantör?

Ja, om du bor inom vårt elnätsområde. Du kan inte välja elnätsföretag, utan är hänvisad till det elnätsföretag som äger nätet i ditt område. I vårt område ingår Borås tätort, Frufällan, Brämhult, Viared, Funningen, Kråkered, Målsryd och Gånghester. Läs mer under elnätsavtal.

Vart vänder jag mig när jag ska teckna elhandelsavtal?

Elhandelsavtal tecknar du hos ett elhandelsföretag. Du kan välja elhandelsföretag fritt i hela landet. Elpriskollen hos Energimarknadsinspektionen är en oberoende tjänst där du kan jämföra priser på elavtal. Där kan du jämföra erbjudanden hos olika elhandelsföretag.