Vi använder egna cookies och cookies från tredje part för att förbättra din navigeringsupplevelse. Fortsätter du att surfa vidare innebär det att du accepterar användningen av dessa cookies. Du hittar mer information under vår sida om GDPR.

Pågående och planerade projekt

Borås växer kraftigt med drygt 1000 invånare per år och därmed ökar också behovet av el i staden. Det gör att vi sedan ett par år storsatsar på att bygga ut vårt högspänningsnät, för att på så vis säkra framtida elförsörjning i staden. Utbyggnaden är ett av våra största utvecklingsprojekt någonsin, där både nya stationer ska byggas och närmare fem mil nya kablar ska grävas ner runt stora delar av Borås. Här kan du läsa om olika projekt som ingår i utbyggnaden.

Hulta och Svensgärde

Vi bygger om strukturen på 10-kilovoltsnätet för en säkrare elleverans i dessa stadsdelar. Projektet omfattar kabelschakter för nya kablar och omkopplingar i nätet. När vi gör omkopplingar kommer vi inte att behöva stänga av elen, vilket betyder att du som kund inte kommer att märka av det. Det mest synliga som sker för dig som bor i området är kabelschakterna. Vi startar arbetet under våren 2021 och beräknar att vara klara sommaren 2021. Detta är den sista etappen i ett större arbete som har omfattat östra delen av Borås tätort.

Druvefors

Det byggs många nya bostäder i stadsdelen Druvefors, vilket gör att elnätet behöver förstärkas för att klara elleveransen till området. Vi gör kabelschakter för nya kablar i befintliga gator i området. Vi planerar att påbörja arbetet under sommaren 2021 och det beräknas vara klart till hösten 2021.

Viared Västra industriområde

I detta område byggs det många nya industrier och kontorslokaler. Vi arbetar med löpande utbyggnader av elnätet till nya industrietableringar. Eftersom efterfrågan varit stor kommer elnätet i detta område till stor del vara färdigbyggt väldigt snart.

Tosseryd

Detaljplanen för ett nytt bostadsområde i Tosseryd utanför Borås vann laga kraft i början av 2021. Planeringen av el till området pågår och arbetet med området kommer pågå i flera år. Mer information om detta projekt kommer framöver.

Byggarbetsplats med grävmaskiner i Tosseryd.

Byggandet av det nya bostadsområdet i Tosseryd utanför Borås och vi planerar el till området.

Projekt som vi genomfört

Här kan du läsa om de projekt som vi genomfört.

Projekt Hulta och Svensgärde

Under 2019 började vi schakta och gräva ner kablar på stadsdelarna Hulta och Svensgärde. Vi har grävt från Kyllaredsmotet, längs med Tvinnaregatan, delar av Pressargatan samt längs med den cykelväg som leder mot Trandaredsgatan. Arbete har också genomförts i det bostadsområde som ligger söder om Hultagatan samt längs med Hultabackegatan.

Projekt Kyllared-Sobacken

Detta projekt berör sträckan Kyllared/Brämhult söderut till Sobacken. Vi har byggt färdigt en ny mottagningsstation i Kyllared i stadsdelen Brämhult och bundit ihop ringen med en ny 130 kilovoltskabel runt Borås. Den stora 130-kilovoltskabeln är 13 kilometer från Kyllared ner till Sobacken. Det är den sista delen på den runt fem mil långa ringen med ny högspänningskabel runt Borås. Det gör att vi får ett starkare och stabilare nät med ökad säkerhet, samtidigt som vi är rustade för att kunna ansluta nya kunder.

Arbetet har berört flera stadsdelar, bland annat Brämhult, Boda, Hässleholmen, Bergsäter, Trandared, Hedvigsborg och utmed riksväg 41 runt Kråkered.

Projekt Viared/Pickesjön

Vi har schaktat och grävt ner kablar i delar av Viared och vid Pickesjön. Allmänheten påverkades av att delar av Pickesjöspåret var avstängt maj-september 2018. Projektet pågår fortfarande, men boråsare kommer inte märka av någon större begränsning i tillgängligheten framöver.

 

Vanliga frågor & svar

Varför gräver ni så mycket?

Vi bygger både om och ut vårt elnät, för att stå bättre rustade inför framtida utmaningar med en stad som växer och ett ökat behov av el. Utbyggnaden är ett av våra största utvecklingsprojekt någonsin och kommer pågå många år. Du kan läsa mer om det under projekt.

Är det verkligen nödvändigt att satsa stort på utbyggnad av nätet. Det måste ju kosta enormt mycket pengar?

Ja, det är stora investeringar som görs, men de är också nödvändiga. Vi ser ett kraftigt ökande behov av el framöver. Dels beror det på att samhället elektrifieras allt mer, dels beror det på att inflyttningen till Borås är mycket stor. Vi måste satsa för att möta de behov som finns.