Pågående och planerade projekt

Borås växer kraftigt med drygt 1000 invånare per år och därmed ökar också behovet av el i staden. Det gör att vi sedan ett par år storsatsar på att bygga ut vårt högspänningsnät, för att på så vis säkra framtida elförsörjning i staden. Utbyggnaden är ett av våra största utvecklingsprojekt någonsin, där både nya stationer ska byggas och närmare fem mil nya kablar ska grävas ner runt stora delar av Borås. Här kan du läsa om olika projekt som ingår i utbyggnaden.

Kype och Norrmalm

Vi bygger om strukturen på 10-kilovoltsnätet för en säkrare elleverans i dessa stadsdelar. Projektet omfattar kabelschakter för nya kablar och omkopplingar i nätet. När vi gör omkopplingar kommer vi inte att behöva stänga av elen, vilket betyder att du som kund inte kommer att märka av det. Det mest synliga som sker för dig som bor i området är kabelschakterna. Vi startade arbetet hösten 2022 och beräknar att vara klara våren 2023.

Viared Västra industriområde

I detta område byggs det många nya industrier och kontorslokaler. Vi arbetar med löpande utbyggnader av elnätet till nya industrietableringar. Eftersom efterfrågan varit stor kommer elnätet i detta område till stor del vara färdigbyggt väldigt snart.

Tosseryd

Detaljplanen för ett nytt bostadsområde i Tosseryd utanför Borås vann laga kraft i början av 2021. Vid årsskiftet 2022/2023 sker de första inflyttningarna av boende i området. Arbetet med att ansluta nya fastigheter i området till elnätet kommer pågå en tid framöver. För ett så stort nytt bostadsområde krävs det ett flertal nya nätstationer och ledningar därtill.

Bilden visar området i tosseryd där det håller på att byggas ett nytt bostadsområde.

Området i Tosseryd där det nya bostadsområdet växer fram och där vi bygger ut vårt elnät.

Bosnäs

I samband med att Borås Energi Miljö bygger ut vatten och avlopp till Bosnäs är vi med och samförlägger kanalisation för kommande elkablar. Vi förbereder elnätet för ökad belastning med fler permanentboende i området.

Byte av nätstationer

Under 2023 kommer vi byta ut ett tiotal nätstationer/transformatorstationer runt om i Borås. Det gör vi kontinuerligt för att förnya och förbättra elnätet.  Nätstationerna byter vi ut löpande när de når en ålder av cirka 40 år. I samband med att vi byter en nätstation sker ett kortare planerat strömavbrott, som vi informerar om i förväg. Vi behöver bryta strömmen för att kunna flytta över befintliga kunder till den nya nätstationen.

En gammal och en ny transformatorstation bredvid varandra

Här byter vi ut en gammal nätstation, till vänster, mot en ny nätstation, till höger.

Vanliga frågor & svar

Varför gräver ni så mycket?

Vi bygger både om och ut vårt elnät, för att stå bättre rustade inför framtida utmaningar med en stad som växer och ett ökat behov av el. Utbyggnaden är ett av våra största utvecklingsprojekt någonsin och kommer pågå många år. Du kan läsa mer om det under projekt.

Är det verkligen nödvändigt att satsa stort på utbyggnad av nätet. Det måste ju kosta enormt mycket pengar?

Ja, det är stora investeringar som görs, men de är också nödvändiga. Vi ser ett kraftigt ökande behov av el framöver. Dels beror det på att samhället elektrifieras allt mer, dels beror det på att inflyttningen till Borås är mycket stor. Vi måste satsa för att möta de behov som finns.