Vi säkrar elleveransen till ditt företag

Borås Elnät är ditt lokala elnätsföretag och distribuerar el i eget nät i Borås Stad. Vi äger och underhåller hela elnätet inom vårt område samt ansvarar för mätning av den el som abonnenterna använder. Vi ser också till att elnätet fram till din verksamhet fungerar och har beredskap för att åtgärda fel 24 timmar om dygnet, året runt.

Energieffektivisering tjänar vi alla på. Vi hjälper gärna till med rådgivning och tips om hur ditt företag kan minska sin elanvändning.