Kabelanvisning

Ska du gräva? Då behöver du veta var både våra och andras kablar finns på den tomt där grävarbetet ska göras. Borås Elnät samarbetar med Ledningskollen, där du snabbt och enkelt kan få information om var ledningar finns.

  1. Gå in på www.ledningskollen.se
  2. Skapa ett konto
  3. Följ anvisningarna

Genom att använda Ledningskollen skickas en förfrågan till alla ledningsägare som har ledningar i ditt område och du får sedan kartor med markerade ledningar hemskickade till dig. På Ledningskollens startsida finns en introduktionsfilm som visar hur deras tjänst fungerar.

Vill du ha vår hjälp med att markera var kablarna går?

När du har fått kartor från Ledningskollen kan du få hjälp av vår kabelutsättare att markera i marken var Borås Elnäts elkablar går. Du får normalt hjälp med detta inom tre dagar, från dess att beställningen är gjord. Telefonnummer för bokning hittar du i den kvittens som du får med de hemskickade kartorna. Här kan du läsa om Borås Elnät ABs rutiner för utlämnande av schakt- och ledningskartor samt beställning av ledningsutsättning.

 Kontaktuppgifter

  • Frågor om ledningskartor för elkablar, 033–35 72 47
  • Frågor om ledningskartor för optofiberkablar, 033–35 77 72
  • Frågor om trädfällning nära ledningar, 033–35 33 49 alternativt 033–35 72 50
  • Frågor om flyttning av elskåp eller ledningar, 033–35 71 04

 

Kom alltid ihåg! Kontrollera först – gräv sen!