Abonnemang och priser

För företag finns fyra olika abonnemangsformer. Är du osäker på vilket du har hittar du information om detta på din faktura. Priserna nedan är exklusive moms.

1. Säkringsabonnemang

Abonnemanget är avsett för mindre företag. Avgiften består av elöverföringsavgift och abonnemangsavgift. Abonnemangsavgiften är beroende av storleken på din huvudsäkring (ampere).

Priser 2020

Elöverföringsavgift 13,84 öre/kWh
Abonnemangsavgift
Säkringsstorlek Debiteringsklass
16 ampere Z (lägenhet) 820 kr/år
16 ampere A 2 084/år
20 ampere B 3 644 kr/år
25 ampere C 4 500 kr/år
35 ampere D 6 364 kr/år
50 ampere E 8 960 kr/år
63 ampere F 11 304 kr/år
80 ampere G 14 248 kr/år
100 ampere H 18 368 kr/år
125 ampere I 22 848 kr/år
160 ampere J 29 092 kr/år
200 ampere K 36 292 kr/år
Extra mätning 980 kr/år

Priser 2021

Elöverföringsavgift 15,12 öre/kWh
Abonnemangsavgift
Säkringsstorlek Debiteringsklass
16 ampere Z (lägenhet) 820 kr/år
16 ampere A 2 084/år
20 ampere B 3 644 kr/år
25 ampere C 4 500 kr/år
35 ampere D 6 364 kr/år
50 ampere E 8 960 kr/år
63 ampere F 11 304 kr/år
80 ampere G 14 248 kr/år
100 ampere H 18 368 kr/år
125 ampere I 22 848 kr/år
160 ampere J 29 092 kr/år
200 ampere K 36 292 kr/år
Extra mätning 980 kr/år

Tillämpningsbestämmelser säkringsabonnemang

2. Effektabonnemang lågspänning

Abonnemanget är avsett för mellanstora företag. Avgiften består av en fast avgift, effektavgift och elöverföringsavgift. Effektavgiften baseras på abonnerad effekt.

Priser 2020

Fast avgift 1000 kr/år
Effektavgift 455 kr/kW och år
Elöverföringsavgift 9 öre/kWh
Extra mätning 980 kr/år

Priser 2021

Fast avgift 1000 kr/år
Effektavgift 465 kr/kW och år
Elöverföringsavgift 9,5 öre/kWh
Extra mätning 980 kr/år

Tillämpningsbestämmelser effektabonnemang lågspänning

3. Effektabonnemang högspänning 10 kV

Abonnemanget är avsett för stora företag. Avgiften består av en fast avgift, effektavgift och elöverföringsavgift. Effektavgiften baseras på abonnerad effekt.

Priser 2020

Fast avgift 22 000 kronor/år
Effektavgift 310 kronor/kW
Elöverföringsavgift 7,1 öre/kWh
Extra mätning 2 800 kr/år
Extra fack 19 200 kr/år

Priser 2021

Fast avgift 22 000 kronor/år
Effektavgift 315 kronor/kW
Elöverföringsavgift 7,5 öre/kWh
Extra mätning 2 800 kr/år
Extra fack 19 200 kr/år

Tillämpningsbestämmelser effektabonnemang högspänning 10 kV

4. Effektabonnemang högspänning 130 kV

Abonnemanget är avsett för kraftvärmeverk och liknande storförbrukare. Avgiften består av en fast avgift, fackavgift, effektavgift och elöverföringsavgift. Effektavgiften baseras på abonnerad effekt.

Priser 2020

Fast avgift 90 758 kronor/år
Fackavgift 283 617 kronor per fack och år
Effektavgift 279 kronor/kW
Elöverföringsavgift 1,6 öre/kWh
Extra mätning 2 800 kr/år
Extra fack 283 617 kr/år

Priser 2021

Fast avgift 90 758 kronor/år
Fackavgift 283 617 kronor per fack och år
Effektavgift 289 kronor/kW
Elöverföringsavgift 1,6 öre/kWh
Extra mätning 2 800 kr/år
Extra fack 283 617 kr/år

Tillämpningsbestämmelser effektabonnemang högspänning 130 kV