Avtalsvillkor företag

Elleverans i Sverige regleras av allmänna avtalsvillkor som Svensk Energi och Konsumentverket gemensamt har tagit fram.

I samband med att du startar ett elabonnemang hos oss träder avtalsvillkoren i kraft. För företag finns två olika avtalsformer, avtal för näringsidkare (N) samt avtal för kunder med högspänningsabonnemang (H).

Avtalsvillkor elnät 2012 N (rev)

Avtalsvillkor elnät 2012 H (rev)


Rättigheter

Alla rättigheter till avtalsdokumenten innehas av Energiföretagen Sverige. Avtalet får endast laddas ner och skrivas ut i ett exemplar av den som skall ingå avtal med Borås Elnät AB om nättjänst. Alla andra andra användningssätt, till exempel att kopiera avtalet eller sprida det vidare, vare sig det sker i digital eller annan form, är förbjudna och innebär intrång i Energiföretagen Sveriges rättigheter. Sådant intrång är i vissa fall straffbart enligt upphovsrättslagen. Energiföretagen Sverige har rätt till ersättning för utnyttjande och kan även ha rätt till skadestånd.