Strömavbrott

En hög leveranssäkerhet är av största vikt för våra kunder och vårt mål är att aldrig ha avbrott som varar längre än sex timmar vid störningar och fem timmar vid planerade arbeten.

Borås Elnät AB har generellt en hög leveranssäkerhet. Det beror bland annat på att större delen av vårt elnät är nedgrävt i marken, vilket gör att stormar och kraftiga snöfall sällan orsakar strömavbrott.

För att effektivt kunna hantera de avbrott som sker har vi en beredskapsorganisation, som är igång dygnet runt och årets alla dagar. Vid fel i vårt högspänningsnät, det vill säga ett större fel, sker larm automatiskt till vår personal som börjar felsöka.

Ytterst sällan varar ett avbrott mer än två timmar och oftast är avbrottstiden kortare än så. Inträffar felet under ordinarie arbetstid förkortas tiden vanligtvis ytterligare. Det som tar längst tid är själva felsökningen. När orsaken väl har identifierats har vi goda möjligheter att snabbt koppla elen en annan väg.

Lyssna på radion

Vid längre avbrott informeras alltid P4 Radio Sjuhärad. Har du ingen batteridriven radio på företaget är alternativen att lyssna på P4 via en bilradio eller smartphone.

Innan du felanmäler

Kontrollera först om felet finns lokalt i din fastighet, se vår felsökningsguide. Om inte, kontakta vår felanmälan på 033–13 07 15. Är det upptaget så beror det på att någon annan ringer och då har vi redan fått kännedom om felet. Det är väldigt ovanligt att det inträffar mer än ett avbrott samtidigt.

Svårt att ge besked inledningsvis

Vi påbörjar alltid felsökning direkt när ett avbrott inträffar men vi har ett stort nät att söka igenom. Innan vi har hittat själva felet har vi heller ingen uppfattning om hur länge störningen kommer att pågå. Har du däremot inte fått tillbaka elen inom två timmar, kontakta vår felanmälan, då kan vi med största sannolikhet ge ett besked.

Telefonnumret till felanmälan är 033–13 07 15.

Var förberedd!

Bra att alltid ha till hands är en ficklampa med extra batterier, extra säkringar, stearinljus och tändstickor.

Vårt elnätsområde

Kartan här nedanför visar Borås Elnäts nätområde. Vi är alltså inte nätägare i hela kommunen, som abonnent i Borås kan du även ha antingen Vattenfall eller Sandhult-Sandareds Elektriska som nätägare.

Ny-karta-Bs-elnät

 

Läs mer:

Informationsblad om effektbrist och frånkoppling av el.

Frankoppling

Vanliga frågor om frånkoppling i samband med effektbrist

Vanliga_fragor