Felsökning

Innan du ringer och anmäler ett strömavbrott, kontrollera om fastigheten är helt eller delvis utan ström.

Delvis utan ström

1. Kontrollera dina säkringar. Är någon trasig så byt ut den.

2. Hjälper inte det så kontrollera även huvudsäkringarna.

Det är inte alltid som säkringarnas indikering fungerar. Kontrollera genom att byta plats på dem inbördes. Blir då en annan del av huset strömlöst är någon av säkringarna sönder.

Helt utan ström

Verkar omkringliggande fastigheter ha ström men du är helt utan? Kontrollera då följande.

1. Finns det en jordfelsbrytare vid elcentralen? Kontrollera om den har löst ut och återställ den i så fall. Löser jordfelsbrytaren då ut igen så finns det ett fel i din egen anläggning. Kontakta en elektriker eller elinstallatör.

2. Kontrollera om mätaren är frånslagen och det bara visas nollor i displayen. Tryck på knappen som kan finnas på två ställen beroende på mätartyp, se bild nedan. Kommer strömmen tillbaka är felet åtgärdat. Slår mätaren ifrån igen så felanmäl till oss, tel 033–13 07 15.

Elmatare

 

3. Är displayen på mätaren helt släckt? Felanmäl till oss.

Är du inte själv ägare till fastigheten så kontakta fastighetsägaren som får göra felsökning och en eventuell felanmälan.

Ansvar för åtgärder

Om en felanmälan görs till oss och det vid ett besök visar sig att felet finns i din egen elanläggning kan vår personal inte åtgärda detta utan en elektriker/elinstallatör ska tillkallas. Vi kommer även att debitera en utryckningskostnad.

Samtidigt så betalar vi en skälig kostnad för elektriker/elinstallatör om de kallats till platsen och det visar sig att felet finns i vårt nät.