Här hittar du våra dokument, blanketter och informationsmaterial.

Särskilda villkor och anvisningar

Säkringsabonnemang

Effektabonnemang lågspänning

Effektabonnemang högspänning 10kV

Effektabonnemang högspänning 130 kV

Nyanslutning privatkund

Nyanslutning företagskund

Mikroproduktion

Småskalig elproduktion

Tekniska anvisningar för anslutningar till Borås Elnät

Allmänna avtalsvillkor

Nät 2012 Konsument

Nät 2012 Näringsidkare

Nät 2012 Högspänning

Informationsmaterial

Presentationsbroschyr Borås Elnät

Anvisningar för anslutning av småhus upp till 25 ampere

Anvisningar för anslutning av lågspänningsanläggningar från 63 ampere